РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ-ХАСКОВО за месец февруари 2010 година

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” В РИОСВ-ХАСКОВО ЗА ПЕРИОДА
МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2010 ГОДИНА

Дата Постъпил сигнал Сигнал Отговорна институция Предприети действия
1 22.02.2010г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон” Възникнал пожар в склад за платове на ЕТ „Алиана” в гр. Хасково на Кърджалийско шосе.

РИОСВ-Хасково,

Гражданска защита

Извършена проверка на място от експет от РИОСВ, специалисти от Регионалната лаборатория – Хасково. Замърсяването е в резултат на залпово изпускане на вредни вещества в атмосферния въздух. В рамките на един час е имало завишени стойности на прах в района на фирмата.В града – пункт „РИОСВ”  няма отчетени стойности за ФПЧ, серен диоксид и азотни оксиди над допустимите.
2 23.02.2010г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон” Изгаряне на отпадна дървесина и гуми от „Рунамит” ЕООД - Хасково

РИОСВ-Хасково,

Община Хасково

Извършена съвместна проверка на място от експет от РИОСВ и специалисти от отдел „КОРЗ” при общината. Констатиран е палеж на отпадъчна дървесина и гума за разпалване. Дадено е предписание за забрана на горенето на гуми, кабели и др. Съставен е акт  на „Рунамит” ЕООД от служители на общината.

 назад