РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Октомври 2020г.

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

21.09.2020г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Отпадните води от ракиен казан в с.Злато поле, общ.Димитровград замърсяват близкото дере.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадено е предписание.

2

05.10.2020г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

В частен двор в гр.Любимец се отглеждат 2 броя сухоземни костенурки.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Костенурките са освободени на подходящо място в природата. Случаят е предаден на РП- Свиленград. 

3

05.10.2020г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

20 торби с пластмаса изхвърлени в коритото на р.Арда между с.Долно Черковище и с.Поточница, общ.Крумовград.

Община Крумовград

Община Крумовград е организирала почистването на отпадъците от реката и транспортирането им до рег.депо.

4

08.10.2020г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

В промишлена зона "Изток" в гр.Кърджали силна миризма на сяра.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Миризмата се дължи на извозване на  утайки, което е преустановено.

5

13.10.2020г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Нерегламентирано сметище на изхода на с.Брод м/у дигата и коритото на р.Марица.

Община Димитровград

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадено е предписание за почистване на терена и извозване на отпадъците до рег. депо.

6

13.10.2020г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Изхвърлени строителни материали  от изкопни дейности в близост до яз. „Кърджали“, с. Главатарци.

ТП ДЛС „Женда“- гр.Кърджали.

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен по  ЗУО и е препратен по компетентност до ТП ДЛС „Женда“- гр.Кърджали.

7

14.10.2020г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Сокол със счупено крило в р-на на с.Преславец, общ.Симеоновград.

РИОСВ Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.

8

14.10.2020г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Силна миризма от птицеферма в гр.Момчилград.

РИОСВ Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен. Предприети са мерки за установяване източника на миризмите.

9

15.10.2020

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Забулена сова със счупен крак в гр.Любимец.

РИОСВ Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.

 


 назад