РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Септември 2020г.

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

19.08.2020г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Задушлив дим и отпадни води от ракиен казан в с.Злато поле, общ.Димитровград.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.

2

04.09.2020г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Съсед събира отпадъци и замърсява в с.Минерални бани.

Община Минерални бани

Сигналът е препратен по компетентност до Общинска администрация-с.Минерални бани, обл.Хасково.

3

08.09.2020г-

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Умряла риба в микроязовир в с. Бяла поляна, общ.Ивайловград.

БД ИБР-Пловдив

Сигналът е препратен по компетентност до Басейнова дирекция ИБР.

4

10.09.2020г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Орел със счупено крило в с. Царева поляна, общ.Хасково.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.

5

15.09.2020г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Намерена сова с наранявания в с.Странджево, общ.Крумовград.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.

6

16.09.2020г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Намерена сова в безпомощно състояние в с.Бисер, общ.Харманли.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.

7

17.09.2020г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Нефтопродукти в река Марица, гр.Димитровград.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ. Взети са водни проби.

8

18.09.2020г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Фирма изхвърля отпадъци от ГПСОВ- Хасково до с.Конуш в реката в гр.Хасково.

РИОСВ-Хасково

Община Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадено е предписание.

9

23.09.2020г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Намерена сова която не може да лети в гр.Любимец.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.

10

24.09.2020г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Силна миризма на животинска тор в гр. Хасково.

РИОСВ. Хасково

Община Хасково

Сигналът е препратен по компетентност до Община Хасково.

11

12

28.09.2020г.

29.09.2020г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Умряла риба в р.Марица над ПС "Черногорово"с/у с.Брод.

РИОСВ-Хасково

БД ИБР

Извършени са незабавно 2 проверка на място от експерт от РИОСВ, БД ИБР и РЛ и е установено, че сигналът е основателен. Взети са водни проби.

 


 назад