РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Февруари 2020г.

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

04.02.2020г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Запрашаване в района на завод "Вулкан", Димитровград.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.

2

10.02.2020г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Ежедневно обгазяване от частен дом на ул. "13 март" в Хасково.

РИОСВ-Хасково

Община Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е изпратен по компетентност до кмета на Община Хасково.

3

14.02.2020г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон” чрез тел.112.

Изхвърляне на строителни отпадъци от товарен автомобил по пътя за ТЕЦ- Хасково.

РИОСВ-Хасково

 

Изпратено е писмо за съдействие до кмета на Община Хасково.

4

18.02.2020г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон” чрез тел.112.

Горене на отпадъци в оранжерии в Любимец.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.

5

18.02.2020г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Горене на гуми за  отоплление на барака в Симеоновград.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ. Не е констатирано горене на гуми. В близост е установено наличие на струпани ИУГ. Дадено е предписание на Община Симеоновград за почистване на терена.

6

20.02.2020г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Наличие на отпадъци зад бензиностанция в Хасково.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадено е предписание на кмета на Община Хасково.

7

21.02.2020г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Изхвърляне на строителни отпадъци и оборска тор край р. Марица в - Симеоновград

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадено е предписание.

8

24.02.2020г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”, чрез тел.112.

Изгаряне на гуми и отпадъци в дере в кв. "Република" в Хасково.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадено е предписание на кмета на Община Хасково.

9

24.02.2020г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Горене на гуми в дере край с. Узунджово.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и представител от Община Хасково и е установено, че сигналът е основателен. Дадено е предписание на кмета на община Хасково за почистване на натрупаните ИУГ.

10

26.02.2020г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Яма, която прелива на улицатга в частен двор във вилна зона "Кенана" край гр.Хасково.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ, сигналът е препратен по компетентност до Община Хасково.

11

26.02.20202г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Отровен белоглав лешояд край с.М.Брягово, общ. Маджарово.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е проверка и е констатирано, че сигналът е основателен, птицата е изпратена в СЦДЖ- Ст.Загора за аутопсия.

12

27.02.2020г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Облаци прах от сгуроотвалите на ТЕЦМ-3.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.


 назад