РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Декември 2019г.

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

19.11.2019г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Изхвърлени отпадъци по пътя за с. Тракиец.  

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадено е предписание.

2

02.12.2019г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Изгаряне на отпадъци, миризма и сажди  в района на бивша оранжерия до с. Айрово.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен

3

05.12.2019г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

На улица в Димитровград горят гуми.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.

4

06.12.2019г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Изгаряне на отпадъци в шивашко предприятие в гр.Любимец.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадени са 4 предписания.

5

11.12.2019г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Гъст и задушлив дим в р-на ул. „Илинден“ в Хасково от обект за годишни технически прегледи.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадено е предписание.

6

27.12.2019г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Отпадни води от кланица изтичат в реката на с. Енчец, общ. Кърджали.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ, взета е водна проба и е установено, че сигналът е неоснователен.

7

27.12.2019г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

В Кърджали е изградена автомивка без разрешителни.

РИОСВ-Хасково

 

Сигналът е изпратен по компетентност в Община Кърджали.

8

31.12.2019г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Аварийна ситуация в ПСОВ, гр.Кърджали - извеждане от експлоатация на метантанка и контролирано изпускане на метан от него.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ, взета е водна проба и е установено, че сигналът е основателен. Извършено е измерване на вредни вещества в атмосферния въздух в района. Не са установени наднормени концентрации на вредни вещества.

 


 назад