РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Септември 2019г.

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

26.08.2019г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

На Рег. депо- с. Гарваново, общ. Хасково извозват отпадъци от площадка на ТЕЦ „Марица-3“.

РИОСВ Хасково.

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и не е установено разтоварване на отпадъци.

2

29.08.2019г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Гори нерегламентирано сметище в р-на на бивша база «Редки метали» в земл. на с.Гарваново, общ.Хасково.

РИОСВ-Хасково

ПБЗН-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че в изоставен частен имот горят ИУГ. Пожарът е потушен.

3

02.09.2019г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Горене на гуми в имот край с. Поляново, общ. Харманли.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и не са установени отпадъци от горене на ИУГ. Дадено е предписание на лицето, визирано в сигнала като нарушител за преустановяване събирането на ИУГ и извършването на нерегламентирани д-сти с тях.

4

02.09.2019г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

В земл. на с.Широко поле, общ. Кърджали е открит белоглав лешояд, който не може да лети.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.

5

03.09.2019г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Изхвърлени битови и строителни отпадъци в зона за отдих в Маджарово.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадени са 2 предписания на Община Маджарово за почистване на терена.

6

09.09.2019г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Малка сова паднала от гнездо в гр. Димитровград.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицатае изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.

7

10.09.2019г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

В р-на на с. Соколите, общ.Черноочене е нанесена щета от кафява мечка върху 4 пчелни кошера.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Направено е предложение до МОСВ за изплащане на нанесените щети на собственика на кошерите.

8

12.09.2019г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Горене на гуми в „Гол доил“- Харманли.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.

9

16.09.2019г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Горящ тир на АМ "Марица".

РИОСВ-Хасково

ПБЗН-Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Не са констатирани нарушения и замърсявания.

10

26.09.2019г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Край гр.Хасково е открита птица от вида козодой, която не може да лети.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.

11

30.09.2019г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон” чрез тел.112

В района на църквата и РПУ в гр.Димитровград е разхвърляна отрова. Намерено е умряло куче.

Община Димитровград.

 

Сигналът е препратен по компетентност до Община Димитровград.


 назад