РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Март 2019г.

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

08.02.2019г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Нерегламентирани сметища в с. Оряхово и до бензиностанция в гр. Любимец.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадени са предписания на кмета на Общината, които са изпълнени.

2

14.02.2019г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Жител на с.Сърница, общ. Минерални бани смесва отрова с тор и царевица и я оставя в нива с цел тровене на преминаващи животни.

Община Минерални бани

РУ на МВР

 

Сигналът е предаден на Община Минерални бани и РУ Хасково.  

3

 

06.03.2019г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Под гнездо на царски орел в р-на на Тополовград е открит мъртъв индивид от вида.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Констатирано е, че птицата вероятно е жертва на вътревидова конкуренция.

4

06.03.2019г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Нерегламентирано сметище между селата Книжовник и Долно Войводино, общ Хасково.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадени са 2 предписания, които са изпълнени.

5

06.03.2019г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Във водата на яз. „Студен кладенец“ се влиза река с тъмно лилав цвят.

РИОСВ-Хасково

БД ИБР

 

Извършена е проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Взети са водни проби.

6

07.03.2019г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Нерегламентирано сметище до ТЕЦ Хасково.

РИОСВ Хасково

Извършена е проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадени са 3 предписания.

7

11.03.2019г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Пяна в река Върбица при с. Птичар и с. Великденче, общ. Джебел.

РИОСВ Хасково

Извършена е проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Взети са водни проби.

8

12.03.2019г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

На изхода на гр. Момчилград се носи остра миризма от птицеферма.

РИОСВ Хасково

Извършена е проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадени са предписания.

9

15.03.2019г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

От канализацията в кв."Гледка", гр. Кърджали мирише силно на химикал.

РИОСВ Хасково

ВиК Кърджали

Извършена е проверка на място, взети са водни проби. Миризми от канализацията не са от компетентността на РИОСВ Хасково.

10

28.03.2019г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Масово измиране на кучета и котки в с.Здравец, общ.Димитровград.

Община Димитровград

РУ на МВР Димитровград

Сигналът е изпратен по компетентност до Община Димитровград и РУ Димитровград.


 назад