РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Януари 2019г.

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

07.01.2019г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Сеч на дърва в ЗМ «Дефилето»

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е съвместна проверка със служители на Община Харманли и е установено, че сигналът е неоснователен.

2

08.01.2019г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Продават се чували с парцали в кв. „Република“ в Хасково с цел огрев.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.

3

10.01.2019г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Изхвърлени животински, строителни и други отпадъци на разклона за с. Балабаново, общ. Момчилград.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е проверка от служители на Община Хармални и е установено, че сигналът е основателен. Дадено е предписание на кмета на Община Момчилград.

4

18.01.2019г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

От оранжерии в гр. Любимец излиза черен, задушлив дим.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е съвместна проверка със служители на Община Харманли и е установено, че сигналът е неоснователен.

5

21.01.2019г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Между  селата Брод и Злато Поле, общ. Димитровград  са изхвърлени пластмасови отпадъци.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е проверка от служители на Община Хармални и е установено, че сигналът е основателен. Дадено е предписание на кмета на Община Димитровград.

6

22.01.2019г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Тигрова патица обикаля в центъра на Хасково.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е проверка от служители на Община Хармални и е установено, че сигналът е основателен. При опит да бъде уловена, птицата е отлетяла.

7

23.01.2019г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

На пътя от ПСОВ „Каменица“ до „Язаки“ силна миризма, вероятно от утайки.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е съвместна проверка със служители на Община Харманли и е установено, че сигналът е неоснователен.

8

24.01.2019г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”.

В района до пазара в Кърджали въздухът е мръсен (ФПЧ).

РИОСВ-Хасково

 

Данните от АИС "Студен кладенец" не отчитат замърсяване на въздуха над допустимите норми.

9

28.01.2019г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Прилепи, застрашени от загиване, поради саниране на жилищен блок в Хасково.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е проверка от служители на Община Хармални и е установено, че сигналът е основателен. Взето е решение от страна на собствениците, да се остави процеп при санирането до пролетта, за да излязат евентуално зимуващи прилепи.

10

30.01.2019г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

В котелното на фабрика за облекла в Хасково изгарят текстилни изрезки.

РИОСВ Хасково

Извършена е проверка от служители на Община Хармални и е установено, че сигналът е неоснователен. Не е установено изгаряне на текстилни отпадъци. Превантивно е дадено  предписание с постоянен срок, да не се изгарят отпадъци.


 назад