РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 19.02.2019 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
038/ 60 16 23 - връзки с обществеността
факс: 038/ 60 16 11
ел. поща: info@riosv-hs.org

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

 

» Регистър на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на служители от администрацията на РИОСВ-гр. Хасково
№ по  Име, Фамилия Длъжност Входящ номер и дата на подаване Вид на декларация
1 Ренета Петрова Стамова Директор на дирекция №АП-113-1/04.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
2 Небахат Фарис Кадир Главен експерт №АП-94-1/04.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
3 Галя Христова Митева Главен специалист №АП-91-1/04.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
4 Бистра Желева Пенева Главен експерт №АП-102-1/04.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
5 Дорина Любенова Сейкова Старши експерт №АП-100-1/04.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
6 Зорница Минкова Господинова Главен експерт №АП-92-1/04.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
7 Стоян Петков Литов Главен експерт №АП-124-1/04.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
8 Мариана Тодорова Чомпалова Главен експерт №АП-110-1/04.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
9 Татяна Тодорова Димитрова Младши експерт №АП-103-1/04.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
10 Николай Тенев Ненов Главен експерт №АП-107-1/04.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
11 Диана Стоянова Петрова Главен експерт №АП-109-1/04.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
12 Нина Тинкова Николаева Главен експерт №АП-108-1/04.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
13 Владимир Симеонов Трифонов Главен експерт №АП-112-1/04.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
14 Анка Тодорова Иванова Главен експерт №АП-118-1/04.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
15 Стела Илчева Крумова Главен експерт №АП-99-1/04.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
16 Диляна Желязкова  Димова Старши юрисконсулт №АП-171-1/04.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
17 Митко Атанасов Митев Младши експерт №АП-93-1/04.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
18 Мариела Николаева Ставрева Специалист №АП-115-1/04.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
19 Дора Симеонова Ангелова Главен експерт №АП-97-1/05.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
20 Любомир Иванов Дайновски Директор на дирекция №АП-95-1/05.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
21 Петър Стоянов Стаматов Главен експерт №АП-131-1/06.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
22 Цветанка Михайлова Матева Старши експерт №АП-116-1/06.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
23 Петя Делчева Зографова Технически сътрудник №АП-101-1/06.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
24 Тюркян Акиф Салим Главен експерт №АП-106-1/07.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
25 Ирена Димчева Полихронова Главен експерт №АП-114-1/07.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
26 Мариана Димитрова Колева Директор на дирекция №АП-96-1/07.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
27 Любимка Георгиева Настева Главен експерт №АП-98-1/07.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
28 Дечко Пасков Хаджипасев Старши експерт №АП-135-1/07.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
29 Иван Георгиев Стоев Главен специалист №АП-121-1/07.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
30 Емилия Станчева Попова Главен експерт №АП-125-1/08.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
31 Димитър Латунов Консулов Главен експерт №АП-132-1/08.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
32 Небахат Фарис Кадир Главен експерт №АП-94-2/08.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
33 Антония Добчева Делева Старши експерт №АП-119-1/08.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
34 Асен Борисов Чепанов Главен експерт №АП-123-1/08.06.2018г. по чл. 35, ал. 1, т. 2

  

» Регистър на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на служители от администрацията на РИОСВ-гр. Хасково
№ по  Име, Фамилия Длъжност Входящ номер и дата на подаване Вид на декларация
- - - - -

 

» Списък на служители от администрацията на РИОСВ-Хасково неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Име, Фамилия Длъжност Вид на декларация
- - -

 назад