РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Август 2018г.

Дата Постъпил сигнал Сигнал Отговорна институция Предприети действия
1 01.08.2018г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон” Млад бял щъркел в безпомощно състояние в с.Капитан Андреево. РИОСВ-Хасково Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ-Ст.Загора.
2 03.08.2018г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон” Млад щъркел в безпомощно състояние в с.Надежден. РИОСВ-Хасково Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ-Ст.Загора.
3 06.08.2018г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон” Млад щъркел в безпомощно състояние в с.Въгларово. РИОСВ-Хасково Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ-Ст.Загора.
4 06.08.2018г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон” Млад щъркел, който не може да лети в с.Радовец. РИОСВ-Хасково Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ-Ст.Загора.
5 06.08.2018г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон” Застрояване на част от парк „Вапцаров“ в гр.Димитровград. РИОСВ-Хасково Отговорено е на сигналоподателя. При завеждане в РИОСВ- Хасково на ПУП-ПР, при необходимост инспекцията ще предприеме необходимите действия по екологичното законодателство.
6 07.08.2018г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон” Прилепи на тераса в жилищен блок в гр. Хасково. РИОСВ-Хасково След съгласуване със специалисти от БАН, експерт от РИОСВ- Хасково е дал конкретни указания на сигналоподателя.
7 08.08.2018г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон” Отпадни води от мандра в с.Железник, общ. Черноочене се изливат в съседен имот. РИОСВ-Хасково Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Наложена е ПАМ- запечатване на обекта.
8 9.8.2018 Сигналът е постъпил на „зелен телефон” Ранен щъркел в реката на с.Сусам, общ. Минерални бани. РИОСВ-Хасково Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ-Ст.Загора.
9 13.08.2018г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон” Щъркел в безпомощно състояние в с.Мандра. РИОСВ-Хасково Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.
10 15.08.2018г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон” Щъркел, заклещен в гнездо в с. Караманци. РИОСВ-Хасково Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.
11 20.08.2018г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон” Замърсяване с нефтопродукти на „Водно огледало“ в гр. Кърджали. РИОСВ-Хасково Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Взети са водни проби съвм. с РЛ- Хасково. Не е открит източникът на замърсяване.
12 20.08.2018г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон” Млад щъркел със счупен крак в с. Елена. РИОСВ-Хасково Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ-Ст.Загора.
13 20.08.2018г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон” Задържани на ГКПП Капитан Андреево 3000 папагала със съмнение за видове включени в конвенцията по CITES. РИОСВ-Хасково Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен. Не са установени видове включени в конвенцията по CITES.
14 20.08.2018г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон” В района на Симеоновтрад е открита мъртва птица от вида блатар, със съмнение за отравяне. РИОСВ-Хасково Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Заведено е досъдебно производство от РУП- Харманли срещу лицето изхвърлило отровните примамки.
15 21.08.2018г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон” Ранен млад щъркел в с.Елена. РИОСВ-Хасково Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ-Ст.Загора.
16 22.08.2018г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон” Силна, неприятна миризма в кв. „Веселчане“ в гр.Кърджали. РИОСВ-Хасково Извършена е незабавна проверка на място от експерт и е установено, че сигналът е неоснователен
17 23.08.2018г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон” Гъст дим от ракиен казан в гр.Хасково. РИОСВ-Хасково Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.
18 23.08.2018г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон” В р-на на ЗМ „Средна Арда“ е открит ранен белоглав лешояд блъснат от влак. РИОСВ-Хасково Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е с откъснато крило и е изпратена за лечение в СЦДЖ-Ст.Загора.
19 23.08.2018г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон” Петно от петрол в реката до бл. 2 в кв. „Възрожденци“ в Кърджали. РИОСВ-Хасково Извършена е незабавна проверка на място от експерти от РИОСВ и РЛ. Взети са водни проби.
20 27.08.2018г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон” Жълто в-во изхвърлено в кладенец в двор в гр.Димитровград БД ИБР-Пловдив. Сигналът е изпратен по компетентност до БД ИБР-Пловдив с искане за вземане на анализ от кладенеца.
21 31.08.2018г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон” Язовир край с.Г.Извор е източен и рибата е измряла. БД ИБР-Пловдив. Сигналът е изпратен по компетентност до БД ИБР-Пловдив

 назад