РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Май 2018г.

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

30.04.2018

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Коритото на реката в с. Жълти бряг, общ. Стамболово е замърсено.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадено е предписание на кмета на Община Стамболово за предприемане на действия по почистването на установените отпадъци!

2

30.04.2018г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Изхвърлени фекалии и носеща се силна миризма в земл. на с.Крепост по пътя Хасково- Димитровград.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадени са предписания на ВиК- Хасково.

3

03.05.2018

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Умряла риба в микроязовир в земл. На с.Полянец, общ.Джебел.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Установени са около 20-30 бр. умрели риби от вида червеноперка. Взети са водни проби.

4

09.05.2018

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Вкаменените дървета в ПЗ „Вкаменената гора“ край с.Зимземен, общ.Кърджали са боядисани с блажна боя.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадени са 3 предписания на ТП ДГС- Момчилград.

5.

10.05.2018

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Силна, задушлива миризма в района на оранжерии в гр.Любимец.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Установено е, че миризмата е от района на бившето общинско сметище. Дадени са предписания на кмета на Община Любимец за предприемане на действия по почистването и предепонирането на натрупаните отпадъци и за поставяне на забранителни табели.

6

15.05.2018

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

От цех за пластмаса в Хасково горят отпадъци и обгазяват района.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.

7

17.05.2018

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Малко, безпомощно щъркелче паднало от гнездото в с.Калугерово, общ. Симеоновград.

РИОСВ-Хасково

 

Организирана е спасителна дейност, установено е че птицата няма наранявания и с помощта на EVN успешно е върната в гнездото.

8

22.05.2018

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Умряла риба в река Банска в с.Клокотница, общ.Хасково.

РИОСВ-Хасково

БД ИБР

Извършена е незабавна съвместна проверка на място от експерт от РИОСВ и представители от РЛ- Хасково и БД ИБР и е установено, че сигналът е основателен. Взети са водни проби.

9

25.05.2018

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Силна запрашеност в центъра на Хасково.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.

10

30.05.2018

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Щъркел , паднал в езеро, намерен в безпомощно състояние в земл. на с Г.Извор, общ. Димитровград.

РИОСВ-Хасково

 

След разговор по телефона с кмета на селото е установено, че преждевременно птицата е умряла.


 назад