РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 27.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други защитени територии

Поддържан резерват: “Борака”, “Боровец”, “Чамлъка”, “Женда”

Природна забележителност: ”Паламудче”, ”Находище на снежно кокиче”, ”Боаза”, “Група от 12 летнодъбови дървета”, ”Орлова скала”, ”Побития камък”, ”Находище на момина сълза и божур”, ”Изправения камък”, ”Огледната скала”, ”Саръ батак”, ”Шейтан кюпрю”-родопски силивряк, ”Скални ниши”-Меден камък, ”Долмен”, ”Водопад Корудере”, ”Кюмюрлука”, Меден камък”-Кован кая, ”Дервишка могила”, ”Находище на див божур”, ”Калето”, ”Глухите камъни”, ”Меден камък”, ”Птичи камък”, ”Находище на градински чай”, ” Находище на градински чай”, ”Халка баир”, ”Находище на божур”, Пещера”Коджа кае”, Снежно кокиче местноста “Петков баир”, Вековни чинари под стената на яз. Ивайловград, “Каменните гъби”, “Скални гъби”, “Находище на родопски силивряк”, “Находище на родопска горска майка”, “Реджеб тарла”, “Скален прозорец”, “Елата”, “Находище на ела”, “Находище на синя хвойна”, “Гъбата”, “Лъвът”, “Скални образувания”, “Вкаменената гора”, “Находище на турска леска-Джелово”, “Находище на градински чай”, “Водопада”, “Душан”, “Мандрата”, “Буреще”, “Вечнозелен тракийски дъб”, “Находище на градински чай”, “Хайдушка дупка”, “Находище на родопски силивряк”, “Хладилната пещера”, “Находище на родопски силивряк”, “Калето”

Защитена местност: ”Айда”, ”Дефилето”, ”Сазлъка”, ”Бакърлия”, ”Патронка”, ”Гюргена”, ”Момина скала”, ”Черната скала”, ”Лозенски път”, ”Долната ова”, ”Дупката”, ”Ликана”, ”Меандрите на Бяла река”, ”Хамбар дере”, “Находище на венерин косъм”, “Юмрук скала”, “Средна Арда”, “Гюмюрджински снежник”, “Орешари”, “Рибино”, “Дяволски мост”

На територията на Регионална инспекция по околната среда и водите - Хасково има 200 вековни дървета, предимно от вида летен дъб. Регистър на вековните дървета в България: Тук.


 назад