РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Информация за кандидатстване по ПРСР 2014-2020 година

Необходими документи на хартиен и/или електронен(компактдиск) носител:

  1. Попълнено Уведомление за План, Програма и Проект предоставено на хартиен и електронен носител в .doc формат.
  2. Документ за собственост и/или договор за наем/аренда.
  3. Актуална скица.

Документите могат да бъдат изпратени на електронен адрес:
[email protected]

 


 назад