РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 27.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Ноември 2017г.

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

24.10.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Изхвърляне на строителни отпадъци в с. Вранско, общ. Крумовград.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадено е предписание, което е изпълнено.

2

06.11.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Нерегламентирано сметища край с.Звиница, общ.Кърджали

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадени са 2 предписания.

3

09.11.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Разрушени пчелни кошери- 13 бр. от мечка в с. Мурга, общ.Черноочене

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Съставен е протокол и е изпратено писмо до МОСВ с предложение за възстановяване на щетите, съгл. чл. 79 ал.2 от от ЗЛОД.

4

13.11.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Убито от мечка теле край разрушен пчелин в с. Мурга, общ. Черноочене.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Съставен е

протокол и е изпратено писмо до МОСВ с предложение за възстановяване на щетите.

5

14.11.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Отглеждане на животни и замърсяване на района в с.Петелово, общ.Черноочене.

Община Черноочене

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Препратен по компетентност до кмета на Община Черноочене.

6

15.11.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Разрушени пчелни кошери- 4 бр. от мечка в района на с. Мулга, общ.Черноочене.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Съставен е

протокол и е изпратено писмо до МОСВ с предложение за възстановяване на щетите.


 назад