РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Октомври 2017г.

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1.

21.08.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Изхвърляне на строителни отпадъци в дере, участък Водно огледало в гр. Кърджали.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен

2.

04.10.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Разкомплектоване на излезли от употреба МПС в частен двор в с. Книжовник, общ. Хасково.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадени са предписания, предстои съставяне на акт.

3.

04.10.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Миризма от Цех за черва в с. Книжовник, общ. Хасково.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадени са 5 предписания.

4.

11.10.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Два разрушени пчелни кошера от мечка в с. Соколите, общ. Черноочене.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Съставен е протокол и е изпратено писмо до МОСВ с предложение за възстановяване на щетите, съгл. чл. 79 ал.2 от от ЗЛОД.

5.

25.10.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Контейнерът за отпадъци на ул.“Обединение“ в гр. Свиленград не се изхвърля редовно!

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.

6.

30.10.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Разрушени 5 бр. пчелни кошери в близост до Ловен дом „Женда“, общ.Черноочене.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Съставен е протокол и е изпратено писмо до МОСВ с предложение за възстановяване на щетите.

7.

30.10.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Разрушени 6 бр. пчелни кошери в махала Демерджи дере, общ.Черноочене.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Съставен е протокол и е изпратено писмо до МОСВ с предложение за възстановяване на щетите.


 назад