РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Септември 2017г.

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

07.09.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Разлив на нефтопродукти на кръстовището на ул. «Втори септември» и «Сергей Румянцев» в Димитровград.

Община Димитровград

 

Сигналът е препратен по компетентност до Община Димитровград.

 

2

07.09.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Мирис на бои от канализация, след изкопни работи в кв. „Гледка“ в гр.Кърджали.

«ВиК»-Кърджали

Сигналът е препратен по компетентност до „ВиК“ ООД- гр.Кърджали.

3

11.09.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Изпускане на суроватка в канализационната система на града от Млекопреработвателно предприятие в Хасково на „Милки груп“ ЕАД- София.

РИОСВ-Хасково

ОДБХ-Хасково

 

Извършена е съвместна проверка на място от РИОСВ и ОДБХ- Хасково и е установено, че сигналът е основателен. Дадено е предписание.

4

11.09.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Обгазяване на гр.Любимец с мирис на изгорели отпадъци.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Установено е, че причината за мириса са тлеещи огнища от пожар предния ден на старото сметище на общ.Любимец, което е изведено от експлоатация.  Дадено е предписание за завишаване на контрола над сметището.

5

12.09.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Керкенез със счупено крило в гр.Хасково.

РИОСВ-Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.

6

13.09.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Нападение на пчелин от мечка в района на ДЛС „Женда“ в земл. на с.Соколите

РИОСВ-Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Предприети са нужните постъпки за обезпечаване на стопаните, съгл. чл.79, ал.2 от ЗЛОД.

7

14.09.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Изсичане на дървета в ЗМ „Нощувка на малък корморан“

РИОСВ-Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадени са предписания. Сигналът е препратен до Районна прокуратура и РУ на МВР в Димитровград.


 назад