РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Май 2017г.

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

07.04.2017г

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Изхвърляне на отпадъци по пътя за язовира на с. Звиница, община Кърджали.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадено е предписание за почистване на отпадъците, което е изпълнено.

2

18.04.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Строителни и битови отпадъци по пътя Кърджали- Ардино.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадено е предписание за почистване на отпадъците, което е изпълнено.

3

26.04.2017г

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Дерето в кв. Черноконево в Димитровград е силно замърсено и мирише.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Не е установен източникът на замърсяване.

4

28.04.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

На изхода от с. Царева поляна в посока с.Стамболово изхвърлят отпадъци от оранжерия.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че имотите върху които са изхвърлени растителни отпадъци са собственост на оранжерията и ще се ползват за целите на селското стопанство. За останалите отпадъци, намиращи се пред входа на оранжерията е дадено предписание за почистване.

5

28.04.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Изхвърлят отпадъци от две кравеферми в дере и микроязовир край с. Царева поляна.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадени са 4 предписания на двете кравеферми.

6

05.05.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Бедстващ мишелов край Харманли.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.

7

05.05.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Реката под моста между селата Стойково и Любеново тече бяла.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Взети са водни проби.  Дадени са предписания и е съставен акт на млекопреработвателно предприятие в района.

8

05.05.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Петна от нефтопродукти в язовир „Студен кладенец“.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.

9

05.05.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

В района на с. Мурга, общ.Черноочене е открито мъртво теле, вероятно убито от мечка.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен и нанесената щета е от мечка. Протоколът и наличната документация от проверката са изпратени до МОСВ за изплащане на обезщетение на собствениците, съгл. чл. 79 ал.2 от ЗЛОД.

10

16.05.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Нападнати и убити от мечка 4 телета в с.Пресека, общ.Кирково.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Протоколът и наличната документация от проверката са изпратени до МОСВ за изплащане на обезщетение на собствениците, съгл. чл. 79 ал.2 от ЗЛОД.

11

17.05.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

В кв. „Орфей“ Хасково е монтиран капан за пойни птици.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Капанът е конфискуван. Самоличността на нарушителя не е установена.

12

22.05.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Изтича червена вода в язовир „Кърджали“  от промишлен водопровод.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен. Взета е проба за анализ от „ВиК“- Кърджали. Водата от водопровода е чиста.

13

25.05.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Бракониери пренасят сухоземни костенурки в района на с. Водач , общ.Черноочене.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Образувани са досъдебни производства от РУП- Кърджали срещу бракониерите по чл. 278д от НК. Костенурките са пуснати в естествената им среда.

14

25.05.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Бракониер пренася сухоземни костенурки в района на с Черна вода, общ.Черноочене.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Образувано е досъдебно производство от РУП- Кърджали срещу бракониера по чл. 278д от НК. Костенурките са пуснати в естествената им среда..

15

25.05.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Щъркел в безпомощно състояние в с.Манастир, общ.Хасково.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Местните жители твърдят, че щъркелът се е разхождал в дерето край селото, без да може да отлети, вероятно поради наранено крило, но по време на проверката не е намерен на посоченото място.


 назад