РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Април 2017г.

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

29.03.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Силна миризма от канализацията и реката в с. Книжовник, общ. Хасково от „Цех за обработка на естествени обвивки- черва“.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Взети са водни проби съвм. с РЛ- Хасково, дадени са предписания,   съставен е акт и е наложена ПАМ- затваряне „Цех за обработка на естествени обвивки- черва“ в с. Книжовник.

2

04.04.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Сметището на птицекомбината в с. Войводово тлее и обгазява селото.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадени са предписания, които са изпълнени.

3

05.04.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

В района на центр. гробищен парк- Хасково е поставен капан за птици.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неснователен. По време на проверката не са установени капани.

4

13.04.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Замърсяване на опашката на яз. „Студен кладенец“ при устието на р. Върбица

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неснователен.

5

19.04.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Изоставен автомобил на улица в гр.Кърджали.

Община Кърджали.

Сигналът е препратен по компетентност на Община Кърджали.

6

21.04.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Незаконна МТС разлива масла и горива по улицата в с. Книжовник, общ. Хасково.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неснователен.

7

26.04.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Бял щъркел в безпомощно състояние, намерен в с. Криво поле и докаран от кмета на селото във ветеринарен кабинет в гр. Хасково.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. По– късно птицата е починала. Не са открити следи от отравяне, обстрелване или удар.


 назад