РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Март 2017г.

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

20.03.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Изтичане на отпадъчни води от птицеферва в с .Орлово.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и РЛ и е установено, че сигналът е основателен. Дадено е предписание.

2

27.03.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Изтичане на оцветена в червено вода в река Хасковска.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Замърсяването е било инцидентно и оцветените води са изтекли преди огледа.

3

30.03.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Замърсяване със строителни отпадъци на парк „Арпезос“ в Кърджали.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Забележка: Отпадъците са временно складирани, във връзка с проект за изграждане на парк „Арпезос“, 4-ти етап.


 назад