РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Февруари 2017г.

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

01.02.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Умряла риба в р. Върбица между с.Еровете и с. Дрянова глава, общ. Кирково.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Взети са водни проби. Всички показатели отговарят на нормите за добро състояние на водата. Не е установен причинителят. 

2

27.02.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Умряла риба в микроязовир в м. Кенана край Хасково

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Взетите проби на място не показват отклонения по основните показатели. Извършена е повторна проверка и не са констатирани следи от замърсяване. 


 назад