РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Октомври 2016г.

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

27.09.2016г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Физическо лице от с.Тракиец, общ. Хасково изхвърля отпадъчни води от ракиен казан в р. Олу дере.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.

2

29.09.2017г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Умряла риба в микроязовир край с.Скалище, общ. Кърджали.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Взети са водни проби. Дадено е предписание на собственик на краварник в района.

3

07.10.2016г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Кълвач в безпомощно състояние в Хасково.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. След възстановяване птицата е освободена в природата.

4

10.10.2016г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Почистване на площи от машини на строителна фирма в земл. на с.Райново, общ.Димитровград.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерти от РИОСВ и БД ИБР- Пловдив и е установено, че сигналът е основателен, но не е установен нарушителят.

5

11.10.2016г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Отровени животни в района на с. Стражец, общ. Крумовград.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и представители от СНЦ „Зелени Балкани“, БДЗП и РУП- Крумовград и е установено, че сигналът е основателен. Извършен е химически анализ от БАБХ на проби от животински остатъци и прахообразно бяло в-во. Повдигнато е съдебно производство за установяване на нарушителя.

6

17.10.2016г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Извършване на анализ на руда в центъра на с. Спахиево, общ. Минерални бани.

РИОСВ- Хасково.

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.

7

25.10.2016г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Кметът на с. Добрич, общ. Димитровград изгражда дига на брега на реката в селото.

БД ИБР-Пловдив

Сигналът е препратен по компетентност до Басейнова дирекция ИБР- гр. Пловдив.


 назад