РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Август 2016г.

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

20.07.2016г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Незаконен добив на земни маси в с.Райново.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Не е установен нарушителя.

2

02.08.2016г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Щъркел със счупено крило в Хасково

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.

3

02.08.2016г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Щъркел в безпомощно състояние в с. Широко поле.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.

4

02.08.2016г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Щъркел в безпомощно състояние в с.Караманци.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.

5

03.08.2016г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Паднал от гнездото щъркел в с. Колец.

РИОСВ-Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.

6

03.08.2016г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Паднали от гнездото си 2 бр. щъркели в с.Гарваново.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че птиците са отлетели.

7

03.08.2016г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Млад щъркел в безпомощно състояние в с. Вълче поле.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че птицата е умряла.

8

04.08.2016г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Изгаряне на отпадъци в края на град Любимец.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадени са 3 предписания по ЗУО и ЗООС.

9

 

11.08.2016г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Бедстващ щъркел в с.Стойково

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.

10

11.08.2016г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Паднали от гнездото 2 бр. щъркели в с. Горски Извор.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че птиците са починали в следствие на токов удар по време на буря. Изпратено е писмо до КЕЦ- Димитровград за обезопасяване на платформата на ел. стълб.

11

15.08.2016г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Щъркел в безпомощно състояние в с. Криво поле.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че в последствие птицата е излетяла.

12

15.08.2016г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Млад щъркел в безпомощно състояние в с. Радиево.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.

13

15.08.2016г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Незаконна автоморга в с.Книжовник.

РИОСВ-Хасково

Изпратено е писмо до РУП- Хасково за съдействие за осигуряване на достъп до обекта и осъществяване на съвместна проверка.

14

19.08.2016г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Умряла риба в яз. Черногорово край Димитровград.

РИОСВ-Хасково

БД ИБР-Пловдив

Извършени са незабавни проверки на място от експерт от РИОСВ, съмв. с РЛ и БД ИБР и е установено, че сигналът е основателен. Взети са водни проби.

15

19.08.2016г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Изхвърляне на строителни отпадъци по пътя Кърджали- Ардино.

Община Кърджали

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадено е предписание на Община Кърджали за почистване на нерегламентираното сметище.

16

22.08.2016г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Белоглав лешояд с нараняване в междублоково пространство в Кърджали.

РИОСВ-Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е с луксация на раменна става и е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.

17

22.08.2016г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Сухоземна костенурка в частен двор в Хасково.

РИОСВ-Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че костенурката е избягала.

18

24.08.2016г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Изпускане на отпадъчни води в с.Широко поле, общ. Кърджали

Община Кърджали

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен и е изпратен по компетентност до Кмета на Община Кърджали.

19

25.08.2016г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Сова със счупено крило в района на парк Кенана край Хасково.

РИОСВ-Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.

20

25.08.2016г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Сокол със счупено крило в кв. Куба в Хасково.

РИОСВ-Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.


 назад