РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Юни 2016г.

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

01.06.2016г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Намерена млада птица в безпомощно състояние от вида ветрушка в Димитровград

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение и доотглеждане в СЦДЖ- Ст.Загора

2

01.06.2016г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Щъркел в безпомощно състояние в Кърджали.

РИОСВ-Хасково

 

Не е открито местонахождението на птицата, неуспешен опит за връзка със сигнало подателя.

3

09.06.2016г.

Сигналът е постъпил в Община Хасково

Два паднали от гнездото си млади щъркели в с. Въгларово.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Едната от птиците е отлетяла, другата е изпратена в СЦДЖ- Ст.Загора-

4.5.

16.06.2916

Два сигнала постъпили на тел 112

Запрашаване от строеж в Симеоновград.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.

6.

20.06.2016г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Паднал от гнездото си млад щъркел в с. Г.Извор.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена в СЦДЖ- Ст.Загора.

7.

20.06.2016г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Заплетен в рибарска мрежа щъркел в яз. Черногорово.

РИОСВ-Хасково

 

Установено, че сигналът е основателен. Птицата е освободена, в добро състояние и пусната на свобода.

8.

20.06.2016г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Малки щъркелчета заплетени със сезал в гнездото си в с. Манастир.

РИОСВ-Хасково

 

Установено, че сигналът е основателен. Птиците са освободени от служители на КЕЦ- Хасково и са оставени в гнездото им.

9.

23.06.2016г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Умряла риба в р. Банска край с. Каснаково, общ. Димитровград.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Взети са водни проби и е установено, че причина за измирането на рибата е ниското съдържание на разтворен кислород във водите на реката.

10.

28.06.2016г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Малки щъркелчета в безпомощно състояние, останали сами в гнездото си в с. Пепелище, община Кърджали.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птиците (4бр.) са изпратени за доотглеждане в СЦДЖ- Ст.Загора.

11.

28.06.2016г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Птица от вида тръстиков блатар със счупено крило е занесена във ветеринарна клиника в Димитровград.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.

12.

29.06.2016г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Намерена бедстваща птица в Момчилград.

РИОСВ-Хасково

 

Установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена в СЦДЖ- Ст.Загора.

13.

30.06.2016г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Намерено малко щъркелче в безпомощно състояние в с. Славяново, общ. Харманли.

РИОСВ-Хасково

 

Установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена в СЦДЖ- Ст.Загора.


 назад