РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Септември 2015г.

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

28.07.2015г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Изхвърляне на животински отпадъци от животновъдни ферми във водите на р. Каяклийка.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадени са предписания. Предстоят проверки.

2

03.08.2015г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Умряла риба в мекроязовир в с. Сива река, общ. Свиленград

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Взети са водни проби.

3

18.08.2015г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Незаконна автоморга в гр. Кърджали.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. По време на проверката не е открит собственикът на ИУМПС, продължава издирването му.

4

28.08.2015г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Горене на гуми на изхода от Момчилград.

РИОСВ-Хасково

 

Отпаднала е необходимостта от извършване на проверка, поради информация за незабавно потушаване на пожара.  

5.

01.09.2015г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон»

Димитровград е обгазен и трудно се диша.

РИОСВ-Хасково

След извършен анализ на данните от АИС «Раковски»- Димитровград е установено, че показателите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух не превишават регламентираните норми. Сигналът е неоснователен.

6.

02.09.2015г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон»

Бедстващ сокол в гр. Хасково.

РИОСВ-Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- гр. Ст.Загора.

7.

03.09.2015г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон»

Силна миризма на химикали сутрин в кв. „Овчарски”- гр. Хасково.

РИОСВ-Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.

8.

16.092015г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон»

Миризма на изгоряла гума в района на автогарата в гр.Кърджали през нощните часове.

РИОСВ-Хасково

Изпратени са писма до ОД на МВР- Хасково и до Кмета на Община Кърджали за съдействие откриването на източника на миризмата.

9.

18.09.2015г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон»

Нерегламентирано заустване на отпадъчни води в с.Бодрово.

РИОСВ-Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и представители от БД ИБР- Пловдив и ОА Димитровград и е установено, че сигналът е неоснователен.

10

29.09.2015г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон»

Керкенез в безпомощно състояние.

РИОСВ-Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- гр. Ст.Загора.


 назад