РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Август 2015г.

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

28.07.201г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Остра миризма в кв. „Веселчане” в гр.Кърджали

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.

2

28.07.2015г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Неизвозени строителни отпадъци от „Харманлийска керамика”АД в Харманли. 

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.

3

30.07.2015г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Липса на оток на р.Бакър дере в р-на на с. Изворово, общ. Харманли.

БД ИБР- Пловдив

Сигналът е препратен по компетентност на БД ИБР- Пловдив.

4

03.08.2015г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Щъркел в безпомощно състояние в гр. Кърджали.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.

5

03.08.2015г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон” чрез тел. 112.

Няколко лица играят на улицата със сухоземна костенурка край автомивка в Хасково.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ, който е установил че нарушителите са напуснали района и няма данни за тях и за автомобила им.

6.

03.08.2015г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Силна миризма на оборска тор в с. Клокотница, общ. Хасково.

ОДБХ- Хасково

Сигналът е препратен по компетентност на ОДБХ- Хасково.

7.

04.08.2015г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Намерена  малка сова в гр. Хасково.

РИОСВ-Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за доотглеждане в СЦДЖ- Ст.Загора.

8.

06.08.2015г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Паднал от гнездото млад щъркел в с.Славяново.

РИОСВ-Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение и доотглеждане в СЦДЖ- Ст.Загора.

9

06.08.2015г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Щъркел в безпомощно състояние в гр. Хасково.

РИОСВ-Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.

10.

10.08.2015г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Щъркел в безпомощно състояние в с.Гарваново, общ.Димитровград.

РИОСВ-Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ,  констатирано е, че птицата е мъртва.

11

10.08.2015г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Щъркел в безпомощно състояние в с.Малево.

РИОСВ-Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.

12

14.08.2015г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Мирис на пушек в кв. „Овчарски” в гр. Хасково,  сутрин.

РИОСВ-Хасково

Извършена е проверка от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.

13

17.08.2015г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Млад щъркел в безпомощно състояние в с.Стамболийски.

РИОСВ-Хасково

Извършена е проверка от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е била оплетена в гнездото си, но със съдействие на EVN- Димитровград е освободена и е в добро състояние.

14

19.08.2015г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Млад екземпляр от вида Воден бик в безпомощно състояние в с.Долно Войводово.

РИОСВ-Хасково

Извършена е проверка от експерт от РИОСВ и е установено, че птицата е в много добросъстояние и е пусната в естествената й среда на брега на язовир Сивата вода край Хасково.


 назад