РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Юли 2015г.

Дата
Постъпил сигнал
Сигнал
Отговорна институция
Предприети действия
1
02.07.2015г.
Сигналът е постъпил на „зелен телефон”
Нерегламентирано сметище от ИУМПС край с.Седларово, общ.Кърджали
РИОСВ-Хасково
 
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадени са предписания на общината.
2
13.07.2015г.
Сигналът е постъпил на „зелен телефон”
Голямо количество изхвърлени отпадъци в реката в с. Царева поляна, общ. Стамболово.
РИОСВ-Хасково
 
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадени са предписания на общината.
3
13.07.2015г.
Сигналът е постъпил на „зелен телефон”
Паднал от гнездото си малък щъркел в с. Калугерово.
РИОСВ-Хасково
 
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение и доотглеждане в СЦДЖ- Ст.Загора.
4
13.07.2015г.
Сигналът е постъпил на „зелен телефон”
Изхвърляне на битови отпадъци до бензиностанция в земл. на с. Крилатица, общ. Кирково.
РИОСВ-Хасково
 
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.
5
15.07.2015г.
Сигналът е постъпил на „зелен телефон”
Изхвърляне на отпадъци от мандра в реката в с. Дедец.
РИОСВ-Хасково
 
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.
6.
20.07.2015г.
Сигналът е постъпил на „зелен телефон”
Паднал от гнездото  млад щъркел в с. Брод, общ. Димитровград
РИОСВ-Хасково
 
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение и доотглеждане в СЦДЖ- Ст.Загора.
7.
20.07.2015г.
Сигналът е постъпил на „зелен телефон”
В гнездо в с. Ябълково, общ. Димитровград, млад бял щъркел в безпомощно състояние, оплетен в сезал.
РИОСВ-Хасково
 
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е освободена със съдействието на КЕЦ- Димитровград,ЕВН.
8
22.07.2015г.
Сигналът е постъпил на „зелен телефон”
Запрашаване в района на Зърнени складове в Хасково
РИОСВ-Хасково
 
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадено е предписание.
9.
23.07.2015г
Сигналът е постъпил на „зелен телефон”
Паднал от гнездото си млад щъркел в с. Корен, общ. Хасково.
РИОСВ-Хасково
 
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение и доотглеждане в СЦДЖ- Ст.Загора.
10.
24.07.2015г.
Сигналът е постъпил на „зелен телефон”
Ранен млад щъркел с травма на крилото.
РИОСВ-Хасково
 
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.
11.
27.07.2015г.
Сигналът е постъпил на „зелен телефон”
Млад щъркел в бедстващо положение в с. Долно Белево.
РИОСВ-Хасково
 
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.
12
27.07.2015г
Сигналът е постъпил на „зелен телефон”
Разлят дизел по пътя за ТЕЦ „Марица 3”- Димитровград, АД.
РИОСВ-Хасково
 
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадени са предписания.
13
28.07.2015г.
Сигналът е постъпил на „зелен телефон”
От спукан тръбопровод на „Горубсо”АД- Кърджали изтичат големи количества кална маса в р. Арда.
РИОСВ-Хасково
 
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадени са предписания.
14
28.07.2015г.
Сигналът е постъпил на „зелен телефон”
Бедстващ щъркел в с. Воден, общ. Димитровград.
РИОСВ-Хасково
 
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение и доотглеждане в СЦДЖ- Ст.Загора.
15.
29.07.2015г.
Сигналът е постъпил на „зелен телефон”
Щъркел със счупено крило в с. Тракиец, общ. Хасково.
РИОСВ-Хасково
 
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение и доотглеждане в СЦДЖ- Ст.Загора.
16.
30.07.2015г.
Сигналът е постъпил на „зелен телефон”
Паднал от гнездото си млад щъркел в с. Странжево.
РИОСВ-Хасково
 
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ-Хасково
РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение и доотглеждане в СЦДЖ- Ст.Загора.
17
30.07.2015г.
Сигналът е постъпил на „зелен телефон”
Два млади щъркела в бозпомощно състояние, вследствие на удар в електропреносната мрежа р н-на на с. Преславец, общ. Харманли.
РИОСВ-Хасково
 
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птиците са изпратени за лечение и доотглеждане в СЦДЖ- Ст.Загора.
18
30.07.2015г.
Сигналът е постъпил на „зелен телефон”
Щъркел в безпомощно състояние в с. Стамболийски, общ. Хасково.
РИОСВ- Хасково.
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение и доотглеждане в СЦДЖ- Ст.Загора.

 


 назад