РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Май 2015г.

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 29.04.2015г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон” Запрашаване от сгуроотвалите на ТЕЦ «Марица- 3» АД- Димитровград РИОСВ-Хасково   Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.
2 04.05.2015г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон” Нерегламентирано сметище на изхода от гр. Хасково в посока гр. Кърджали. РИОСВ-Хасково   Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадено е предписание на кмета на община Хасково.
3 04.05.2015г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон” Щъркел в безпомощно състояние в с. Жълти бряг. РИОСВ-Хасково   Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.
4 04.05.2015г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон” Ранен мишелов в с. Главатарци. РИОСВ-Хасково   Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.
5. 04.05.2015г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон” Умряла риба в яз. Тракиец, земл. на с. Сираково. РИОСВ-Хасково   Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Взети са водни проби.
6 08.05.2015г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон” Сова в безпомощно състояние в гр. Димитровград. РИОСВ-Хасково   Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.
7. 11.05.2015г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон” Малък орел в безпомощно състояние в района на с. Подрумче, общ. Крумовград. РИОСВ-Хасково   Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.
8. 12.05.2015г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон” Изхвърляне на строителни отпадъци в кв. „Гледка” в гр.Кърджали. РИОСВ-Хасково   Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадени са предписания.
9. 14.05.2015г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон” Изтичане на отпадни води от кланица по улица в гр.Кърджали. РИОСВ-Хасково   Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Взети са проби.
10. 15.05.2015г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон” Изтичане на замърсени води до балансерна в гр. Кърджали. РИОСВ-Хасково   Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Съставен е акт.
11. 20.05.2015г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон” Малък бял щъркел в бедствено състояние в с.Иваново РИОСВ-Хасково   Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е умряла.
12. 20.05.2015г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон” чрез тел. 112. Събиране на сухоземни костенурки в земл. на с.Караманци. РИОСВ-Хасково   Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ, но по време на огледа не е установен нарушителят.
13. 20.05.2015г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон” Изхвърляне на отпадъци на нерегламентирано сметище в гр. Симеоновград. РИОСВ-Хасково   Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.
14 25.05.2015г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон” Воден бик в безпомощно състояние в Хасково. РИОСВ-Хасково   Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.
15. 26.05.2015г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон” Малък щъркел, паднал от гнездото в с. Иваново. РИОСВ-Хасково   Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.
16. 26.05.2015г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон” Умряла риба в реката в с.Добрич. РИОСВ-Хасково   Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Взети са водни проби.

 


 назад