РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Април 2015г.

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

16.03.2015г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Разрушено щъркелово гнездо в с.Орешец, общ. Харманли

РИОСВ-Хасково

 

Извършено е обезопасяване на гнездото от КЕЦ- Харманли.

2

20.03.2015г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Нерегламентирано сметище в близост до бензиностанция в с. Кирково.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадено е предписание на Кмета Община Кирково.

3

25.03.2015г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Запрашеност до строежа на водния цикъл в Кърджали.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.

4

31.03.2015г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Изхвърляне на тор и битови отпадъци в края на с. Болярски извор, общ.Харманли.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.

5.

14.04.2015г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Силно замърсяване от сгуроотвалите на ТЕЦ „Марица-3”АД-  Димитровград

РИОСВ-Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.

6.

15.04.2015г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Изливане на ОВ от градската канализация в реката.

РИОСВ-Хасково

На следващия ден са започнати ремонтни работи по отстраняване на проблема.


 назад