РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 15.12.2019 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
038/ 60 16 23 - връзки с обществеността
факс: 038/ 60 16 11
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Фини прахови частици

 

месец/ година 2006  2007 2008  2009  2010
 Януари  изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа изтеглете документа
 Февруари  изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа изтеглете документа 
 Март  изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа изтеглете документа 
 Април  изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа изтеглете документа
 Май  изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа 
 Юни  изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа изтеглете документа
 Юли  изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа
 Август  изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа
 Септември  изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа
 Октомври  изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа   изтеглете документа 
 Ноември  изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа   изтеглете документа  
 Декември  изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа изтеглете документа

 

месец/ година 2011  2012 2013  2014 2015
 Януари изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа
 Февруари изтеглете документа  изтеглете документа   изтеглете документа  изтеглете документа   изтеглете документа 
 Март изтеглете документа   изтеглете документа    изтеглете документа    изтеглете документа   изтеглете документа 
 Април  изтеглете документа    изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа 
 Май   изтеглете документа     изтеглете документа   изтеглете документа изтеглете документа  изтеглете документа 
 Юни изтеглете документа изтеглете документа  изтеглете документа изтеглете документа  изтеглете документа
 Юли изтеглете документа изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа 
 Август изтеглете документа  изтеглете документа изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа 
 Септември изтеглете документа изтеглете документа  изтеглете документа изтеглете документа  изтеглете документа 
 Октомври изтеглете документа изтеглете документа  изтеглете документа изтеглете документа изтеглете документа 
 Ноември изтеглете документа изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа изтеглете документа 
 Декември изтеглете документа изтеглете документа  изтеглете документа изтеглете документа  изтеглете документа  


месец/ година 2016 2017 2018  2019 2020
 Януари изтеглете документа  изтеглете документа изтеглете документа  изтеглете документа  
 Февруари изтеглете документа   изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа  
 Март изтеглете документа  изтеглете документа изтеглете документа  изтеглете документа  
 Април изтеглете документа  изтеглете документа изтеглете документа  изтеглете документа  
 Май  изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа изтеглете документа   
 Юни  изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа  
 Юли изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа изтеглете документа  
 Август  изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа изтеглете документа  
 Септември  изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа изтеглете документа  
 Октомври  изтеглете документа изтеглете документа  изтеглете документа    
 Ноември  изтеглете документа изтеглете документа  изтеглете документа    
 Декември изтеглете документа  изтеглете документа  изтеглете документа    


 назад