РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 20.09.2019 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
038/ 60 16 23 - връзки с обществеността
факс: 038/ 60 16 11
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

На територията на РИОСВ– Хасково има 87 защитени територии (ЗТ):

  •  47 природни забележителности (ПЗ);
  •  35 защитени местности
  •  4 поддържани резервата; 
  •  1 резерват;

СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ  В ХАСКОВСКА И  КЪРДЖАЛИЙСКА ОБЛАСТИ

РЕГИСТЪР НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ И ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ В БЪЛГАРИЯ

Защитени територии