РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Галерия


ОУ"Св.Ив.Рилски"-Хасково

ОУ"Св.Ив.Рилски"-Хасково

ОУ"Св.Ив.Рилски"-Хасково

ОУ"Св.Ив.Рилски"-Хасково


СОУ "Желязко Терпешев"- гр. Любимец 02.02.2012 г.

ОУ с. Хлябово 02.02.2012 г.

ОУ с. Хлябово 02.02.2012 г.

СОУ"В.Левски"-Хасково 02.02.12г.


ФСГ- Хасково на гости в Регионалната лаборатория.

ОУ "Св.Ив.Рилски"- Хасково, Световен ден на водата- 22.03.2012 г.

ОУ "Св.Ив.Рилски"- Хасково, Световен ден на водата- 2012 г.

ОУ "Св.Ив.Рилски"- Хасково, Световен ден на водата- 2012 г.


ОУ "Ал.Константинов"- Димитровград, Ден на водата- 2012 г.

ОУ "Ал.Константинов"- Димитровград, Ден на водата- 2012 г.

ОУ "Св.Ив.Рилски"-Хасково, открит урок в РИОСВ.

ОУ "Св.Ив.Рилски"-Хасково, открит урок в РИОСВ.


ПГЕТ Харманли Световен ден на водата 2012

ПГ по транспорт- Хасково, Тематичен урок за деня на водата- 2012 г.

СОУ "Хр.Ботев"- Ивайловград, 22.03.2012 г.

СОУ "Хр.Ботев"- Ивайловград, почистване на р. Армира

« 3 4 5 6 7 8 9 »