РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Галерия


Общоградски празник Ден на водата Кърджари 22.03.2014г.

Министър михайлова по повод деня на водата в Кърджали, 2014г.

ОУ"П.Славейков"-Димитровград Състезание за деня на водата, 2014г.

ОУ"Ш.Петьофи"-Хасково Изложба за деня на водата 2014г.


ОУ"Ш.Петьофи"-Хасково Ден на водата 2014г.

Хранилки от ОУ "Л.Каравелов"-Хасково, Ден на водата 2014г.

Ден на Земята в ОУ "Св.Кирил и Методий"- Димитровград, 2014г.

ОУ "Св.Кирил и Методии"-Хасково, 22.04.2014г.


Екоклуб към СОУ "В.Левски"- Хасково.

СОУ "В.Левски"-Хасково. Ден на Земята, изложба, 2014г.

СОУ "В.Левски"-Хасково. Ден на Земята, изложба, 2014г.

СОУ "В.Левски"-Хасково. Ден на Земята, изложба, 2014г.


СОУ "В.Левски"-Хасково. Ден на Земята, засаждане на дръвчета, 2014г.

Велопоход Кърджали, Ден на Земята 2014

ЦДГ Иглика- Хасково, изложба

ОДЗ 22- Хасково, Екопразник "Земята- нашата къщичка зелена"


ОДЗ- 22 Хасково, Екопразник- 15.05.2014г.

ДГ"Слънце" и "Вулкан цимент"- Димитровград, Ден на околната среда-05.06.2014г.

ДГ"Слънце" и "Вулкан цимент"- Димитровград, Ден на околната среда-05.06.2014г.

ДГ"Слънце" - Димитровград, Ден на околната среда-05.06.2014г.