РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Галерия


Открит урок с екоклуб към ОУ "Н.Й.Вапцаров" Хс. Ден на влажните зони, 2013г.

Открит урок с екоклуб към Спортно у-ще Хс. Ден на водата, 2013г.

Изложба- базар "Да превърнем отпадъците в изкуство" от предмети от отпадъчни материали СОУ "В.Левски"- Хасково, 2013г.

Базар на СОУ "В.Левски"-Хасково от предмети изработени от отпадъчни материали, 20.04.2013г


Базар на СОУ "В.Левски"-Хасково от предмети изработени от отпадъчни материали, 2013г

ОУ "Св.Иван Рилски"- Хасково, Ден на Земята- 22.04.2013г.

ОУ "Св.Иван Рилски"- Хасково, Ден на Земята- 22.04.2013г

ОУ "Св.Иван Рилски"- Хасково, Ден на Земята- 22.04.2013г


Изложба 6-ти обл.форум на ученическите клубове, Хасково, 2013г.

НУ "Св.Св.Кирил и Методии"-Тополовград, Ден на биологичното разнообразие 22.05.2013г.

НУ "Св.Св.Кирил и Методии"-Тополовград, 22.05.2013г.

НУ "Св.Св.Кирил и Методий"-Тополовград, 22.05.2013г.


НУ "Св.Св.Кирил и Методий"-Тополовград, 22.05.2013г.

НУ "Св.Св.Кирил и Методий"-Тополовград, 22.05.2013г.

НУ"Св.Св.Кирил и Методий"- Тополовград, Да изчистим българи яза един ден- 2013г.

НУ"Св.Св.Кирил и Методии"- Тополовград, 20.04.2013г.


НУ"Св.Св.Кирил и Методий"- Тополовград, 22.05.2013г.

ОУ "Л.Каравелов"-Хасково, Ден на околната среда, 05.06.2012г.

ОУ "Л.Каравелов"-Хасково, Ден на околната среда, 05.06.2012г.

ОУ "Л.Каравелов"-Хасково, Ден на околната среда, 05.06.2012г.

« 7 8 9 10 11 12 13 »