РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 01.03.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Галерия


бял щъркел

воден кос

воден кос 1

водна змия


водно конче

жаба дървесница

жаба дървесница 1

жълтокоремна бумка


кафява крастава жаба

корморани

корморани 1

корморани 2


лястовиче

нощно пауново око

обикновена блатна костенурка

смок мишкар


смок мишкар 1

щъркел

това е същият

тънък стрелец

1 2 »