РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Доклади

Доклади от комплексни проверки

2012 г.

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна  проверка на Фабрика за каучукови изделия за автомобилната промишленост, гр.Кърджали на "Теклас-България"АД, Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Телиш“АД, гр.София,Винарска изба „Кастра Рубра“ в с.Коларово, общ.Харманли

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Тера Тангра“ООД, Винарска изба в гр.Харманли, общ.Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Каменица“АД, Пивоварен завод, гр.Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на Завод за водопроводна арматура в гр.Свиленград на ”Сакар Трейдинг”ООД, гр.Свиленград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на “Елпром Харманли”АД гр.Харманли

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на “Пневматика-Серта” АД, гр. Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за за извършена комплексна проверка на Фабрика "Бентонит и  зеолит”, гр.Кърджали на "Ес енд Би индастриъл минералс"АД, Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна  проверка на Разработване на кариера за добив на скално- облицовъчни материали (гнайси) и ломен камък за зидария в находище „Граматиковата сая”, в земл.на с.Покрован, общ. Ивайловград, обл. Хасково”

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна  проверка на Кариера за добив на скално-облицовъчни материали в находище “Камъните” земл.на с. Железино, общ. Ивайловград, обл. Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Лектра” ООД, гр.Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на Млекопреработвателно предприятие в с.Добромирци, общ.Кирково, обл.Кърджали на ”Дельо войвода милк”ООД, гр.Златоград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на Млекопреработвателно предприятие в гр.Хасково на ”Българско сирене”АД, гр.Харманли

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на Месокомбинат ”Мусан”ООД, с.Вълкович, общ.Джебел

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на Млекопреработвателно предприятие ”Пашов- ЯР” ЕООД, с.Вълкович, общ.Джебел

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на Месопреработвателно предприятие ”Рони”ЕООД, гр.Харманли

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  Доклад за извършена комплексна проверка на Маслодобивна фабрика ”Голд ойл”ООД, гр.Харманли

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Джебел 96” ООД, гр. Джебел

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на  ПСОВ – Хасково, стопанисвана от ”ВиК” ЕООД, гр.Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на Месопреработвателно предприятие "Монита"ООД- гр.Димитровград, кв.”Черноконево”

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Кирково”ООД ,с.Кирково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Вам Дор“ООД, с.Завоя, общ.Кирково

2011 г.

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на “Лектра”ООД, гр.Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на бетонови стопанства на "Устра-Бетон"ООД- гр.Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на Винарска изба на “Тера Тангра”ООД,гр.Харманли 

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на Винарска изба “Кастра Рубра”, с.Коларово,общ.Харманли на "Телиш"АД, София

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Катаржина естейт”ЕООД- гр.Свиленград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна  проверка на Фабрика ,,Бентонит и зеолит”- гр. Кърджали на "Ес енд Би индастриъл минералс"АД- Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна  проверка на Фабрика"Перлит”- с.Груево, общ.Момчилград на "Ес енд Би индастриъл минералс"АД- гр.Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на "Пневматика-Серта”АД- гр. Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на Кланица с транжорна на ,,Мони Мес" ЕООД, Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на Маслодобивна фабрика, гр.Харманли на "Голд ойл"ООД, Харманли

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна  проверка на „Екопиролиза” ЕООД гр. Хасково 

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна  проверка на Фабрика за каучукови изделия за автомобилната промишленост, гр.Кърджали на "Теклас-България"АД, Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на ЕТ „ТВК – Тони Стефанов”, гр. Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна  проверка на „Енерго ремонт строй – централна ремонтна база – Димитровград” ЕООД, гр. Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна  проверка на Завод за водопроводна арматура гр. Свиленград на ,,Сакар"АД, гр. Своге 

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на "Елпром Харманли" АД, гр. Харманли

2010 г.

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Монек- юг” АД, гр. Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна  проверка на Фабрика ,,Бентонит и зеолит”, на ,,Ес енд Би индастриъл  минералс"АД, Кърджали 

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на “Катаржина Естейт”ЕООД - гр. Свиленград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на Винарска изба „Каста рубра”- с. Коларово, общ.Хараманли

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на Фабрика"Перлит”-с. Груево, общ. Момчилград,
на "Ес енд Би индастриъл минералс" АД- Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на "Каменица" АД

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД

Доклади за проверки на комплексни разрешителни:

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително издадено на “Вулкан Цимент“АД, гр. Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на „Горубсо– Кърджали”АД, гр.Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително на Община Харманли - “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Харманли, Маджарово, Любимец, Тополовград, Симеоновград, Свиленград и Стамболово”

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 41-Н1/2012 г., издадено на ТЕЦ“Марица 3“АД, гр. Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително на ТЕЦ“Марица 3“АД, гр Димитровград, сгуроотвали “Горен бюк” и “Галдушки ливади”

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка по изпълнение на решение за неиздаване на комплексно разрешително на "Харманлийска керамика" АД- гр. Харманли 

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка по изпълнение на условията от комплексно разрешително издадено на ЕТ „ М. Жеков– Д”, гр.Димитровград, цех с. Нова Надежда

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка по изпълнение на условията от комплексно разрешително издадено на “Жюлив”ООД, гр. Стара Загора, площадка с. Войводово

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка по изпълнение на условията от комплексно разрешително издадено на “Галус”АД, гр.София, площадка гр.Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка по изпълнение на условията от комплексно разрешително издадено на “ОЦК“АД– гр.Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  Доклад за извършена проверка на комплексно разрешително на "Неохим"АД- гр. Димитровград, площадка Б

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  Доклад за извършена проверка на комплексно разрешително на "Неохим"АД- гр. Димитровград, площадка А

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  Доклад за извършена проверка на комплексно разрешително на "Галус"АД- София, площадка гр. Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на комплексно разрешително на "Вулкан Цимент"АД- Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  Доклад за извършена проверка на комплексно разрешително на „ Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Кърджали, Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково,
Крумовград, Момчилград и Черноочене”

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  Доклад за извършена проверка на комплексно разрешително на Община Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  Доклад за извършена проверка на комплексно разрешително на Община Харманли

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на комплексно разрешително на "Фуражи - 2000" ООД

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на комплексно разрешително на "Златна Тракия" АД

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на комплексно разрешително на ТЕЦ "Марица-3"АД

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на комплексно разрешително на ЕТ "М.Жеков"

 Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на комплексно разрешително на "Жюлив”ООД

 Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на комплексно разрешително на ЕТ "Грай"

 Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на комплексно разрешително на Тедимекс ООД

Годишен доклад за състоянието на околната среда в Хасковска и Кърджалийска области

РИОСВ ХАСКОВО - Доклад за състоянието на околната среда в Хасковска и Кърджалийска области (2008) 2011 година

РИОСВ ХАСКОВО - Доклад за състоянието на околната среда в Хасковска и Кърджалийска области (2008) 2010 година

РИОСВ ХАСКОВО - Доклад за състоянието на околната среда в Хасковска и Кърджалийска области (2008) 2009 година

РИОСВ ХАСКОВО - Доклад за състоянието на околната среда в Хасковска и Кърджалийска области (2008) 2008 година

РИОСВ ХАСКОВО - Доклад за състоянието на околната среда в Хасковска и Кърджалийска области (2007) 2007 година