РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 27.05.2020 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
038/ 60 16 23 - връзки с обществеността
факс: 038/ 60 16 11
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Контакти

Контакти

6300 Хасково, ул. "Добруджа" 14
тел: 038/ 60 16 34; факс: 038/ 60 16 11; ел. поща: [email protected] , [email protected]

 

Вижте по-голяма карта

Телефонен указател

Длъжностно лице по защита на личните данни- 038/60-16-13, [email protected]

Директор- 038/ 66-46-08

Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"- 038/60-16-16

Деловодство- 038/60-16-34
Гл.счетоводител- 038/60-16-16
Човешки ресурси- 038/60-16-12
Юрист- 038/60-16-13
Връзки с обществеността- 038/60-16-23 
Фронт офис- 038/60-16-18

Дирекция "Контрол на околната среда"- 038/60-16-27

Направления:
«Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори»- 038/60-16-26
«Опазване на водите»- 038/60-16-27
«Управление на отпадъците и опазване на почвите»- 038/60-16-17
«Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти»- 038/60-16-15
«Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии и опасни химични вещества»- 038/60-16-22

Дирекция "Превантивна дейност"- 038/60-16-28.

Направления:
«Екологична оценка и оценка на въздействието на околната среда»- 038/60-16-14
«Биологично разнообразие, защитени територии и зони»- 038/60-16-28, 038/60-16-24

«Зелен» телефон за подаване на сигнали- 038/60-16-28 и 088 2532 791. 

Адрес: 6300 Хасково, ул. "Добруджа" 14
тел: 038/ 60 16 34; факс: 038/ 60 16 11; ел. поща: [email protected] , [email protected]

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги, предоставяни от РИОСВ Хасково: Тук.

Запитване
име: *
e-mail: *
телефон:
запитване: *
Код:
 
 
Полетата маркирани със * са задължителни