РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 30.01.2023 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Контакти

Контакти

6300 Хасково, ул. "Добруджа" 14
Деловодство: 038/ 60 16 34; Фронт офис - 038 / 60 16 18
електронна поща:
[email protected]

 

Вижте по-голяма карта

Телефонен указател

Директор - 038/ 66-46-08, [email protected]

Длъжностно лице по защита на личните данни - 038/60-16-13, [email protected]

Дирекция "Административни, финансови и правни дейности" - 038/60-16-16

Деловодство - 038/60-16-34
Гл.счетоводител - 038/60-16-16, [email protected]
Човешки ресурси - 038/60-16-12
Юрист- 038/60-16-13, [email protected]
Фронт офис - 038/60-16-18

Дирекция "Контрол на околната среда"

Мариана Колева Директор на дирекция    038/60-16-27

 

Направления:
«Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори»

Анка Иванова Главен експерт   038/60-16-26
Антония Делева Старши експерт   038/60-16-26
Зорница Господинова Главен експерт   038/60-16-26


«Опазване на водите»

Дора Ангелова Главен експерт   038/60-16-27
Стоян Литов Главен експерт   038/60-16-25


«Управление на отпадъците и опазване на почвите»

Стела Крумова Главен експерт   038/60-16-22
Николай Ненов Главен експерт   038/60-16-32
Петър Стаматов Главен експерт   038/60-16-17
Цветанка Матева Старши експерт   038/60-16-17
Ирена Полихронова Главен експерт   038/60-16-21
Дечко Хаджипасев Старши експерт  
Асен Чепанов Главен експерт   038/60-16-25


«Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти»

Димитър Консулов Главен експерт   038/60-16-15


«Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии и опасни химични вещества»

Любимка Настева Главен експерт   038/60-16-22


 
Дирекция "Превантивна дейност" - 038/60-16-28

Любомир Дайновски Директор на дирекция  

 Направления:
«Екологична оценка и оценка на въздействието на околната среда»

Бистра Пенева Главен експерт   038/60-16-14
Емилия Попова Главен експерт  
Дорина Сейкова Старши експерт  
Татяна Димитрова Младши експерт   038/60-16-13


«Биологично разнообразие, защитени територии и зони»

Владимир Трифонов Главен експерт   038/ 60-16-24
Диана Петрова Главен експерт  
Севинч Ахмед Старши експерт   038/ 60-16-23
Тюркян Исмаил Главен експерт   038/ 60-16-28


«Зелен» телефон
за подаване на сигнали - 038/60-16-28 и 088 2532 791

Адрес: 6300 Хасково, ул. "Добруджа" 14
тел: 038/ 60 16 34 ел. поща: [email protected]

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги, предоставяни от РИОСВ Хасково: Тук.

Запитване
име: *
e-mail: *
телефон:
запитване: *
Код:
 
 
Полетата маркирани със * са задължителни