РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 22.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Статут

Статут на РИОСВ Хасково

 

РИОСВ-Хасково уведомява гражданите и бизнеса, че считано от 01 Април 2022г., официалният сайт на инспекцията ще бъде достъпен на нов интернет адрес:
https://haskovo-riew.egov.bg

Уебстраница е създадена по проект "Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги" по процедура BG05SFOP001-1.004 "Надграждане на хоризонталните и централни системи за електронното управление" по Оперативна програма "Добро управление".

В новият сайт ще намерите актуална информация относно екологичното законодателство в Република България, информация относно издадените от РИОСВ-Хасково административни актове, решения и получените уведомления. Доклади от извършените проверки, постъпилите сигнали и предприетите от инспекцията действия.

Създадена е нова възможност за подаване на сигнали, включително снимков и видео материал или подаване на обратна връзка чрез Контактна форма за сигнали и предложения.

Обновена е секцията за административно обслужване и е реализирана възможността за заявяване на  Електронни административни услуги чрез Единния Модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги - централизирана платформа за предоставяне на услуги от администрациите, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).

Новият сайт отговаря на всички съвременни изисквания, много по-оптимизиран за търсачки и  има адаптивен дизайн, подходящ за всички устройства. Считаме, че по този начин администрацията на РИОСВ-Хасково ще предостави услуги още по-ориентирани към потребителите, открити и прозрачни.

Регионалната инспекция по околната среда и водите- Хасково е териториално звено на Министерството на околната среда и водите. Инспекцията извършва контрол и мониторинг на компонентите на околната среда на територията на две области- Хасково и Кърджали. Контролираната част от област Хасково включва 261 населени места, организирани в 11 общини: Хасково, Димитровград, Харманли, Симеоновград, Свиленград, Маджарово, Ивайловград, Любимец, Минерални бани, Тополовград и Стамболово с обща площ 5538 км². Контролираната част от Област Кърджали обхваща 6 общини– Кърджали, Момчилград, Крумовград, Черноочене, Джебел и Кирково с обща площ 2823 км². (община Ардино е в териториалния обхват на РИОСВ-Смолян).    

До края на 2003 година мониторинга на околната среда се осъществяваше от лабораторията към Инспекцията, която от началото на 2004 година премина към “Главна дирекция лабораторно- аналитична дейност” на Изпълнителната агенция по околната среда- София и продължава да извършва мониторинг на околната среда, съгласно нормативните изисквания.