РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 16.10.2017 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 66 46 08
038/ 60 16 23 - връзки с обществеността
факс: 038/ 60 16 11
ел. поща: info@riosv-hs.org

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Други

 2017
 октомври (2)
 септември (6)
 август (2)
 юли (4)
 юни (7)
 май (9)
 април (8)
 март (6)
 февруари (3)
 януари (7)
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006

115 проверки извърши РИОСВ-Хасково през септември
05/10/2017


Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково извършиха през септември 115 проверки на 114 обекта.  Дадени са 58 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 4 акта, наложена е една санкция и са издадени 4 наказателни постановления на стойност 4 100 лв. Събрани са 26 343 лв.  от санкции и наказателни постановления, включително за предишни периоди.

Издадени са две наказателни постановления по 1000 лв. на Пивоварен завод в Хасково и на Млекопреработвателно предприятие в с.Вълкович, общ.Джебел за изпускане на отпадъчни води над допустимите норми.  За неизпълнение на предписание  с 2000 лв.  е глобена Инсталация за преработка на соапщок в мастни киселини в Кърджали. Физическо лице от Свиленград е глобено със 100 лв. за оран в защитена местност "Лозенски път".

Акцент в контролната дейност на инспекцията през месеца са проверките за пуснати на пазара полимерни торбички, които продължават и през октомври. На „Зеления“ телефон през септември са постъпили 7 сигнала.