РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 29.04.2016 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 66 46 08
038/ 60 16 23 - връзки с обществеността
факс: 038/ 60 16 11
ел. поща: info@riosv-hs.org

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Други

 2016
 април (9)
 март (9)
 февруари (3)
 януари (5)
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006

Международен ден на биологичното разнообразие- 22 май 2016 г.
“Биологичното разнообразие в подкрепа на хората и техния поминък”
27/04/2016

 

Биологичното разнообразие е в основата на живота и на редица услуги, предоставяни от екосистемите. Поради това то е и в основата на поминъка на хората и устойчивото развитие във всички сфери на дейност, включително такива сектори на икономиката, като селско и горско стопанство, рибарство и туризъм. С ограничаването на биоразнообразието се инвестира в хората, техния поминък и благоденствие.

Тринадесетата среща на страните по Конвенцията за биологично разнообразие (COP 13)  ще се състои в Канкун, Мексико, от 4 до 17 декември 2016 г. Нейният фокус ще бъде отчитане на вътре- и междусекторната роля на биоразнообразието, което е в тясна връзка и с тазгодишната тема на Международния ден на биологичното разнообразие- “Биологичното разнообразие в подкрепа на хората и техния поминък”.

Страните по Конвенцията, както и релевантните организации и заинтересовани страни се приканват, когато отбелязват  Международния ден на биоразнообразието, да обърнат внимание на това как биоразнообразието може да е в подкрепа на поминъка на хората. Страните се приканват да представят примери, които показват връзката между биоразнообразието и устойчивия поминък. Такива примери могат да са кратки проучвания, видео клипове и друга информация в подкрепа на тази връзка. Секретариатът оценява получаването на копия или интернет връзки към такива материали, които да бъдат включени в тазгодишния информационен пакет  за Международния ден на биологичното разнообразието.

Министерство на околната среда и водите ще изпрати информация до Секретариата на Конвенцията за проведените мероприятия на територията на страната, които трябва да бъдат тематично свързани с обявеното мото за 2016 г.

При желание Вашите инициативи да бъдат отразени в сайта на РИОСВ- Хасково и в доклада на България на страницата на Конвенцията, очакваме да изпратите кратък текст със снимка до РИОСВ- Хасково на е-адрес: pr_riosv_hs@abv.bg до 25 май 2016г. и до г-жа Калина Стоянова, национален координатор на Конвенцията по биологично разнообразие, дирекция "Национална служба за защита на природата" на е-адрес: kstoyanova@moew.government.bg" до 10 юни 2016г. 
 
22 май е обявен от Организацията на обединените нации (ООН) за Международен ден на биологичното разнообразие с цел повишаване на информираността за проблемите и заплахите към биоразнообразието и за осигуряване на подкрепа за неговото опазване и съхранение. Празникът се чества от 1993 г., когато влиза в сила Конвенцията за биологичното разнообразие. 

За допълнителна информация: Тук.