РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 22.10.2014 г.
Зелен телефон: 038/ 60 16 28
Предприети действия
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 66 46 08
038/ 60 16 23 - връзки с обществеността
факс: 038/ 60 16 11
ел. поща: info@riosv-hs.org

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Други

 2014
 октомври (1)
 септември (2)
 август (1)
 юли (4)
 юни (5)
 май (10)
 април (13)
 март (9)
 февруари (6)
 януари (9)
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006

Експертите от РИОСВ- Хасково провериха 75 обекта през септември
01/10/2014


    Експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 76 проверки на 75 обекта през септември. Дадени са 26 предписания за отстраняване на нарушения на екологичното законодателство. Наложени са 3 санкции за 4 422 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции, включително от предходни периоди е 5 933 лв.

     За изпускане на отпадъчни води, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения в разрешителните за заустване, са наложени текущи санкции на „Теклас България“АД- Кърджали и на „Ес енд Би Индъстриал “АД- Кърджали. Санкция е наложена и на асфалтова база „Тракия билд“ ЕООД- гр.Пловдив за отделяне на отпадъчни газове със съдържание на прах и въглероден оксид над допустимите норми. На Зеления телефон са постъпили 3 сигнала.

     От началото на годината са извършени 893 проверки на 885 обекта. Дадени са 292 предписания, съставени са 21 акта и са издадени 24 наказателни постановления.