РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 21.09.2017 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 66 46 08
038/ 60 16 23 - връзки с обществеността
факс: 038/ 60 16 11
ел. поща: info@riosv-hs.org

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Годишен доклад за състоянието на околната среда в Хасковска и Кърджалийска области

РИОСВ ХАСКОВО - Доклад за състоянието на околната среда в Хасковска и Кърджалийска области (2008) 2016 година

РИОСВ ХАСКОВО - Доклад за състоянието на околната среда в Хасковска и Кърджалийска области (2008) 2015 година 

РИОСВ ХАСКОВО - Доклад за състоянието на околната среда в Хасковска и Кърджалийска области (2008) 2014 година

РИОСВ ХАСКОВО - Доклад за състоянието на околната среда в Хасковска и Кърджалийска области (2008) 2013 година

РИОСВ ХАСКОВО - Доклад за състоянието на околната среда в Хасковска и Кърджалийска области (2008) 2012 година

РИОСВ ХАСКОВО - Доклад за състоянието на околната среда в Хасковска и Кърджалийска области (2008) 2011 година

РИОСВ ХАСКОВО - Доклад за състоянието на околната среда в Хасковска и Кърджалийска области (2008) 2010 година

РИОСВ ХАСКОВО - Доклад за състоянието на околната среда в Хасковска и Кърджалийска области (2008) 2009 година

РИОСВ ХАСКОВО - Доклад за състоянието на околната среда в Хасковска и Кърджалийска области (2008) 2008 година

РИОСВ ХАСКОВО - Доклад за състоянието на околната среда в Хасковска и Кърджалийска области (2007) 2007 година

 

 


 назад