РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 30.03.2017 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 66 46 08
038/ 60 16 23 - връзки с обществеността
факс: 038/ 60 16 11
ел. поща: info@riosv-hs.org

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Зелен телефон

038/ 60 16 28
(всеки работен ден от 8:30 до 17:30ч)

0887 093 258
(при аварийни ситуации в извън работно време)

Предприети действия
Оперативна програма
Околна среда
2007-2013 г.
С лице към хората
С лице към хората