РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013

РИОСВ- Хасково започна процедура за отнемане на разрешително на площадка за третиране на отпадъци
23/10/2015


РИОСВ- Хасково започва производство за отнемане на разрешително на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали в Димитровград, стопанисвана от "Илйос 73" ЕООД.

Отнемането на издаденото разрешително е на основание чл. 75, ал.1 т. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и се прилага, когато за период от 3 години са извършени административни нарушения за които лицето е било наказано два пъти с влезли в сила наказателни постановления.

Дружеството има две влезли в сила наказателни постановления-  за неосигурено видеонаблюдение на обекта и за водене на не вярна отчетност, съответно на стойност 1 000 и 2 000 лв.

Регионалната екоинспекция е изпратила уведомление до управителя на дружеството за започналото производство за отнемане на разрешително. В тридневен срок след получаване на уведомлението, съгласно разпоредбите на АПК, лицето има право да направи  възражения.