РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013

Община Харманли откри Компостираща инсталация за разделно събрани зелени биоразградими отпадъци!
01/06/2021


С официална церемония и заключителна пресконференция по откриването на Компостираща инсталация за разделно събрани зелени биоразградими отпадъци в Харманли бе отбелязана успешната реализация на проект „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли“.

Проектът е на обща стойност 3 043 348, 50 лева, от които 1 949 009, 89 лв. от Европейски фонд за регионално развитие, 343 942,92 лв. от национално съфинансиране, 257 606,49 лв. собствен принос и 492 789,20 лв. ДДС. Финансира се от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014–2020г.“, в рамките на процедура „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ по Приоритетна ос 2 на Програмата.

„Един от важните ефекти от въвеждането в експлоатация на новата инсталация е, че ще се намали обема на отпадъците, които се депонират на сметището и това ще удължи експлоатацията му.“, обясни ръководителят на проекта и управител на „Екоресурс“ ЕООД Даниела Борисова.  Реализацията на проекта ще повиши качеството на услугите в сферата на управлението на отпадъците и ще подобри стандарта на живот на жителите на община Харманли чрез подобряване качеството на въздуха, намаляване на емисиите на парниковите газове, опазване на околната среда, рециклирането и оползотворяването на отпадъци. Събраните разделно и обработени зелени и биоразградими отпадъци ще се използват за производство на висококачествен компост, който ще бъде влаган като подобрител на почвата при развиване на зелената система на територията на общината. Изпълнението на проекта включва изграждане на инсталация за компостиране, закупуване и доставяне на машини и съоръжения към нея, изграждане на съпътстваща инфраструктура, закупуване на транспортни средства и съдове за разделно събрани зелени и биоотпадъци.

Кметът на Община Харманли Мария Киркова, ръководителят на проекта Даниела Борисова и представител на строителната фирма изпълнител прерязаха лентата на компостиращата инсталация. Официални гости на церемонията бяха директорът на РИОСВ- Хасково инж. Тонка Атанасова, кметът на Община Свиленград арх. Анастас Карчев, кметове и кметски наместници на населените места от община Харманли, представители на фирмите-изпълнители по проекта, неправителствени организации и граждани.

Снимки: Община Харманли