РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013

Протокол за проведен втори етап от конкурса за длъжността Младши експерт
22/02/2021

 

ПРОТОКОЛ

За проведен втори етап от конкурса /решаване на тест/ за длъжността Младши експерт - 1бр. в Дирекция „Контрол на околната среда”.
На основание Заповеди №ЧР-4/19.01.2021 г., №ЧР-5/19.01.2021г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите - гр.Хасково за провеждане на конкурс за избор на държавен служител

I. КАНДИДАТИ,  ЯВИЛИ СЕ НА ТЕСТ
На тест, проведен на 19.02.2021 г. в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Хасково, ул.”Добруджа” №14 в 10,00 часа, се явиха следните кандидати:

1. Диляна Иванова Георгиева
2. Силвана Недялкова Делчева
3. Ваня Георгиева Николова
4. Деляна Ангелова Железанова
5. Златина Динкова Костадинова
6. Яна Начева Ковачева-Георгиева
7. Кремена Димчева Колева
8. Мария Недялкова Панева
9. Мирослава Пенкова Младенова

Изтеглен чрез жребий- II вариант от г-жа Кремена Колева.

Не се явили кандидати:

1. Велин Петров Пантелеев
2. Радка Иванова Митева
3. Красимира Вълчева Кирева
4. Антония Иванова Толумбаджиева

II. ВЪЗ ОСНОВА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА
А: Допускат се до интервю кандидатите, които са получили минимум 4 т. /10 верни отговора/ от решаването на теста:
№ Име, презиме, фамилия

1. Деляна Ангелова Железанова- 4,4 т.
2. Мирослава Пенкова Младенова- 4 т.

Посочените по-горе кандидати трябва да се явят на 25.02.2021 г. /четвъртък/ от 14.00 часа в сградата на РИОСВ-гр. Хасково, ул. “Добруджа” №14, зала на 5 ет., за провеждане на интервю.

Б: Не се допускат до интервю следните кандидати:
№ Име,презиме,фамилия-основание за недопускане
1. Диляна Иванова Георгиева – Резултат по-нисък от 4 т.
2. Силвана Недялкова Делчева – Резултат по-нисък от 4 т.
3. Ваня Георгиева Николова – Резултат по-нисък от 4 т.
4. Златина Динкова Костадинова – Резултат по-нисък от 4 т.
5. Яна Начева Ковачева-Георгиева – Резултат по-нисък от 4 т.
6. Кремена Димчева Колева– Резултат по-нисък от 4 т.
7. Мария Недялкова Панева– Резултат по-нисък от 4 т.

Председател на конкурсна комисия:..........
/Р.Стамова/
Дата: 22.02.2021 г.             
гр.Хасково