РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 27.05.2020 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
038/ 60 16 23 - връзки с обществеността
факс: 038/ 60 16 11
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Биологично разнообразие и защитени територии

 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДИВИ ЖИВОТНИ ОТГЛЕЖДАНИ В ДОМАЩНИ УСЛОВИЯ 

 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАН ПУНКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ОХЛЮВИ

 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАН БИЛКОЗАГОТВИТЕЛЕН ПУНКТ И/ИЛИ СКЛАД

 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА НЕПОДЛОЖЕНИ НА ПЪРВИЧНА ОБРАБОТКА БИЛКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

 СПРАВКА ЗА ИЗКУПЕНИТЕ, РЕАЛИЗИРАНИТЕ И НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА БИЛКИ

 КНИГА ЗА ИЗКУПЕНИТЕ, РЕАЛИЗИРАНИТЕ И НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА БИЛКИ

 ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на регистрационна карта чл.92, ал. 1 във връзка с чл.91, ал.1 и ал.2, т.1 от ЗБР

ЗАЯВЛЕНИЕ за  предоставяне на номера за маркиране на екземпляри от видове по CITES

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на регистрационна карта чл.92, ал. 1 във връзка с чл.91, ал.1 и ал.2, т.2 от ЗБР

ЗАЯВЛЕНИЕ за разпределение на количества билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване

ЗАЯВЛЕНИЕ за прекратяване дейността на билкозаготвителен пункт


 назад