РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 06.12.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Галерия


Презентация и фотоизложба за защитените територии в региона по повод Деня на биологичното разнообразие, 22.05.2018г.

Засаждане на дръвчета в ДГ "Звънче"- Хасково.

Инициатива "Забавно лято"

Групата на Ст.Айвазов-доброволец участва в кампанията "Да изчистим България"- 2018г.


Участие в инициативата "Стара хартия за нова книга"- 2018г.

Част от екоклуба

Участие на екоклуба във велопоход по повод ЕСМ.

Благотворителна изложба, ЕСНО 2018г.


Стефан Айвазов с нац.приз "Доброволец на годината"-2018г.

Стефан Айвазов- отг. на екоклеба с удостоверение от БТв за иниц. "Да изчистим Бг".