РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 18.01.2018 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 66 46 08
038/ 60 16 23 - връзки с обществеността
факс: 038/ 60 16 11
ел. поща: info@riosv-hs.org

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Доклади от комплексни проверки

2017г.

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на Хладилно предприятие за дълбоко замразени плодове и зеленчуци

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Д О К Л А Д за извършена комплексна проверка на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Д О К Л А Д за извършена комплексна проверка на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на "ТЕКЛАС-БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр.Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на "Мони Мес" ЕООД, гр.Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на КПТУ "КСАНЕКС" с.Жълти бряг, общ. Стамболово

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на „Катаржина Естейт“ ЕООД, с.Мезек, общ.Свиленград  

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на „Пневматика - Феникс" ЕООД, с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на "Винвел" ООД гр.Ивайловград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на "Екопет" ООД гр.Харманли

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на "Белица Уайнъри" ЕООД, с.Мезек, общ.Свиленград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на Винарска изба "Кастра Рубра" на "Телиш" АД

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на Винарска изба на "Т-Уайнс" ЕООД

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на производствена база за отоплителна, вентилационна и въздухопречиствателна техника, стопанисвана от „КЛИМАТЕХ АД“ АД, гр. Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Д О К Л А Д за извършена комплексна проверка на  „Имерис Минералс България” АД, Фабрика „Бентонит и зеолит“, гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Д О К Л А Д за извършена комплексна проверкана „Пет консултинг” ООД, площадка гр. Свиленград, общ. Свиленград, обл. Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на ГПСОВ Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на „Вулкан Цимент“ АД, гр. Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  ДОКЛАД за извършена комплексна проверкана „Термал Интернейшънъл” ООД гр. Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на млекопреработвателно предприятие, находящо се в с. Вълкович, общ. Джебел, стопанисвано от „Пашов-Яр“ ЕООД, гр. Джебел

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Д О К Л А Д за извършена комплексна проверкана „Мусан-Д”ООД, с.Вълкович, общ.Джебел, обл.Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на „Ве Ка Ес България“ ООД, гр. Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Д О К Л А Д за извършена комплексна проверка на „Тера Тангра” ООД, гр. Харманли


Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Д О К Л А Д за извършена комплексна проверкана “Гама - Техникс” ЕООД, гр. Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Д О К Л А Д за извършена комплексна проверкана „Тоска” ООД, гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Д О К Л А Д за извършена комплексна проверкана ГПСОВ – Свиленград на „ВиК” ЕООД, гр. Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  Д О К Л А Дза извършена комплексна проверкана “Дерони” ООД, гр. Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на производствена база за грундове, бои и лакове на водна основа (бивша площадка на „Атълган“ООД, гр. Кърджали), находяща се в гр. Кърджали, стопанисвана от „Полихим Груп“ ООД гр. София

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Пневматика Серта“ АД гр. Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Д О К Л А Д за извършена комплексна проверкана „Кяшиф” ЕООД, гр.Джебел

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Д О К Л А Д за извършена комплексна проверкана “Бомакс” ООД, гр. Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверкана „Виктори-Влад 74“ ЕООД

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверкана “Димитър Язанов - полковника” ЕТ, гр.Свиленград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена извънредна комплексна проверкана „Елпром Харманли“ АД

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на Строителен хипермаркет „Практис“, стопанисван от „Мегадом“ ООД София

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка „Елпром Харманли“ АД

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Васмар“ ООД Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на “Петрол” АД, гр. Момчилград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  Доклад за извършена комплексна проверка на „Монита” ООД, гр. Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверкана “Лотос” ООД, гр. Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверкана “Бошнаков 09” ЕООД, с.Генералово, общ.Свиленград

2016г.

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Виком“ ЕООД, с. Конуш, общ. Хасково, обл. Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на фабрика за производство на нерафинирано масло и слънчогледов шрот, находяща се в гр. Харманли, стопанисвана от „Белла България“АД, гр. София

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Алпина-тур” ООД, гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  Доклад за извършена комплексна проверка на производство на каучукови и пластмасови съединения за автомобилната индустрия на „ТЕКЛАС-БЪЛГАРИЯ" АД, Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на Винарска изба „Катаржина Естейт“

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Полиграф-юг” АД, гр. Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  Доклад за извършена комплексна проверка на Винарска изба „Кастра Рубра“ стопанисвана от „Телиш“ АД София

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  Доклад за извършена комплексна проверка на Винарска изба на „Т-Уайнс“ ЕООД

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Симат” АД, гр. Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  Доклад за извършена комплексна проверка на “ПИМ” ООД, гр. Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Винарна Братанови“ ООД, гр. Харманли

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Рестийл” ЕООД, площадка гр. Кърджали, общ. Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Ултрамекс” ЕООД, обект гр. Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Феникс Комерс - С” АД, площадка гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна  проверка на „Милки Груп Био” ЕАД, гр. Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна  проверка на „Технополис  България” ЕАД, гр.Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД

 назад