РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 21.09.2017 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 66 46 08
038/ 60 16 23 - връзки с обществеността
факс: 038/ 60 16 11
ел. поща: info@riosv-hs.org

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Доклади от комплексни проверки

2017г.

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на производствена база за отоплителна, вентилационна и въздухопречиствателна техника, стопанисвана от „КЛИМАТЕХ АД“ АД, гр. Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Д О К Л А Д за извършена комплексна проверка на  „Имерис Минералс България” АД, Фабрика „Бентонит и зеолит“, гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Д О К Л А Д за извършена комплексна проверкана „Пет консултинг” ООД, площадка гр. Свиленград, общ. Свиленград, обл. Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на ГПСОВ Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на „Вулкан Цимент“ АД, гр. Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  ДОКЛАД за извършена комплексна проверкана „Термал Интернейшънъл” ООД гр. Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на млекопреработвателно предприятие, находящо се в с. Вълкович, общ. Джебел, стопанисвано от „Пашов-Яр“ ЕООД, гр. Джебел

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Д О К Л А Д за извършена комплексна проверкана „Мусан-Д”ООД, с.Вълкович, общ.Джебел, обл.Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на „Ве Ка Ес България“ ООД, гр. Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Д О К Л А Д за извършена комплексна проверка на „Тера Тангра” ООД, гр. Харманли


Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Д О К Л А Д за извършена комплексна проверкана “Гама - Техникс” ЕООД, гр. Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Д О К Л А Д за извършена комплексна проверкана „Тоска” ООД, гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Д О К Л А Д за извършена комплексна проверкана ГПСОВ – Свиленград на „ВиК” ЕООД, гр. Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  Д О К Л А Дза извършена комплексна проверкана “Дерони” ООД, гр. Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на производствена база за грундове, бои и лакове на водна основа (бивша площадка на „Атълган“ООД, гр. Кърджали), находяща се в гр. Кърджали, стопанисвана от „Полихим Груп“ ООД гр. София

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Пневматика Серта“ АД гр. Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Д О К Л А Д за извършена комплексна проверкана „Кяшиф” ЕООД, гр.Джебел

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Д О К Л А Д за извършена комплексна проверкана “Бомакс” ООД, гр. Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверкана „Виктори-Влад 74“ ЕООД

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверкана “Димитър Язанов - полковника” ЕТ, гр.Свиленград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена извънредна комплексна проверкана „Елпром Харманли“ АД

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на Строителен хипермаркет „Практис“, стопанисван от „Мегадом“ ООД София

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка „Елпром Харманли“ АД

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Васмар“ ООД Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на “Петрол” АД, гр. Момчилград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  Доклад за извършена комплексна проверка на „Монита” ООД, гр. Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверкана “Лотос” ООД, гр. Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверкана “Бошнаков 09” ЕООД, с.Генералово, общ.Свиленград

2016г.

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Виком“ ЕООД, с. Конуш, общ. Хасково, обл. Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на фабрика за производство на нерафинирано масло и слънчогледов шрот, находяща се в гр. Харманли, стопанисвана от „Белла България“АД, гр. София

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Алпина-тур” ООД, гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  Доклад за извършена комплексна проверка на производство на каучукови и пластмасови съединения за автомобилната индустрия на „ТЕКЛАС-БЪЛГАРИЯ" АД, Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на Винарска изба „Катаржина Естейт“

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Полиграф-юг” АД, гр. Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  Доклад за извършена комплексна проверка на Винарска изба „Кастра Рубра“ стопанисвана от „Телиш“ АД София

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  Доклад за извършена комплексна проверка на Винарска изба на „Т-Уайнс“ ЕООД

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Симат” АД, гр. Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  Доклад за извършена комплексна проверка на “ПИМ” ООД, гр. Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Винарна Братанови“ ООД, гр. Харманли

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Рестийл” ЕООД, площадка гр. Кърджали, общ. Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Ултрамекс” ЕООД, обект гр. Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Феникс Комерс - С” АД, площадка гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна  проверка на „Милки Груп Био” ЕАД, гр. Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна  проверка на „Технополис  България” ЕАД, гр.Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Вулкан Цимент“ АД, гр. Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Марин Батуров“ ЕООД, гр. София

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Динел“ ЕООД, гр. София

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Феникс Гама” АД, площадка гр. Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  Доклад за извършена комплексна проверка на цех за производство на бои и лакове  „Сидекс“ ООД, гр. Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на цех за производство на бои и лакове  „Лектра“ ООД, гр. Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на завод за производство на хидравлични цилиндри и компоненти за тях, находящ се в гр. Джебел, обл. Кърджали, стопанисван от  „Джебел-96“ ООД, гр. Джебел

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Рестийл” ЕООД, площадка гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Мони Мес” ЕООД, гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  Доклад за извършена комплексна проверка на „Феникс-Т” ЕООД, гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Ве Ка Ес България” ООД, гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Климатех”АД, гр.Димитровград, общ.Димитровград, обл.Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на “Ковег – млечни продукти” ООД

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на “Крумица” АД

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Пневматика - Феникс” ЕООД

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на ПСОВ Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  Доклад за извършена комплексна проверка на „Кирково“ ООД

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Халоила България“ ЕООД гр.Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  Доклад за извършена комплексна проверка на „Пневматика Серта“ АД гр. Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Булгнайс“ ООД

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на ГПСОВ Свиленград,  „В и К“ ЕООД Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Булгнайс“ ООД

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  Доклад за извършена комплексна проверка на „Бари 95” ЕООД, гр.Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Памуков-2005” ЕООД, гр.Свиленград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  Доклад за извършена комплексна проверка на „Монек юг“ АД гр. Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Елпром Харманли“ АД- гр. Харманли

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  Доклад за извършена комплексна проверка на “Бурденис- 93” ООД, гр. Свиленград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за за извършена комплексна проверка на „Пролет” ЕООД, гр.Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  Доклад за извършена комплексна проверка на ЕТ “Сипей-Жечка Пейкова-Стоян Пейков”, гр. Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  Доклад за извършена комплексна проверка на млекопреработвателно предприятие в с. Вълкович, общ. Джебел, стопанисвано от „Пашов-Яр“ ЕООД, гр. Джебел

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за за извършена комплексна проверка на ДП „НКЖИ“, гр. София

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Мусан-Д”ООД, с.Вълкович, общ.Джеб

 назад