РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 21.09.2017 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 66 46 08
038/ 60 16 23 - връзки с обществеността
факс: 038/ 60 16 11
ел. поща: info@riosv-hs.org

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Превантивна дейност: Решения за прекратяване по ОС

24-08-2017  (2)
31-05-2017  (1)
15-03-2017  (4)
22-02-2017  (1)
25-01-2017  (1)
16-12-2016  (1)
09-12-2016  (1)
07-11-2016  (1)
11-10-2016  (1)
04-10-2016  (2)
27-06-2016  (1)
10-02-2016  (1)
15-01-2016  (1)
14-09-2015  (1)
24-08-2015  (1)
19-02-2015  (1)
23-10-2014  (1)
19-09-2014  (2)
30-07-2014  (3)
21-11-2013  (1)
23-05-2013  (1)
26-02-2013  (1)
06-12-2012  (1)
17-04-2012  (1)